Daling van het aantal werklozen zet door

DEN HAAG, 16 FEBR. Het aantal werkloosheidsuitkeringen blijft met gemiddeld 3000 per maand dalen. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt vanaf mei 1995. In december kwam het aantal uitkeringen uit op 788.000, 2000 minder dan een maand daarvoor. Het aantal uitkeringen was 19.000 lager dan in december 1994. Niet iedereen die een uitkering krijgt in het kader van de WW of de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW) hoeft zich bij het arbeidsbureau te melden voor een baan. Wordt het aantal werklozen geteld dat direct beschikbaar is voor een baan van minstens twaalf uur per week (de zogeheten geregistreerde werkloosheid) dan komen de getallen een stuk lager uit.

Het aantal geregistreerde werklozen kwam in de maanden november 1995 tot en met januari 1996 gemiddeld uit op 463.000. Dat is vierduizend meer dan het gemiddelde over de drie voorgaande maanden. Door seizoensinvloeden stijgt het aantal mensen dat als werkzoekend is ingeschreven bij het arbeidsbureau doorgaans met achtduizend. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden laten recente cijfers een lichte daling van de werkloosheid zien.

Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden daalde het aantal geregistreerde werklozen in de eerste drie kwartalen van 1995 met ongeveer vierduizend per maand. In het laatste kwartaal werd een kleine stijging gemeten, en nu dus weer een kleine daling. Het CBS concludeert uit deze cijfers dat de werkloosheid in Nederland, anders dan in Duitsland, “tot dusverre niet opnieuw is gaan stijgen”. Door de daling in de eerste drie kwartalen van 1995 was het aantal geregistreerde werklozen in de periode november-januari bijna 30.000 lager dan een jaar eerder. Het ministerie van Sociale Zaken vindt de verschillende cijfers voor de werkloosheid verwarrend. Het aantal uitkeringen wegens werkloosheid is veel hoger dan het aantal mensen dat een baan zoekt. Het CBS blijft echter vasthouden aan het meten van zowel feitelijke uitkeringen als geregistreerde werkloosheid. De geregistreerde werkloosheid is gebaseerd op cijfers van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS. Omdat deze enquête een steekproefonderzoek is, zijn de cijfers onnauwkeurig.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen wordt geschat op basis van gegevens uit de uitkeringsadministraties. Voor recente perioden zijn alleen onvolledige gevens beschikbaar. Daarom zijn ook deze cijfers volgens het CBS “onnauwkeurig”. In de cijfers zijn ook niet begrepen de vijftig- à zestigduizend wachtgelders bij de overheid en in het onderwijs. Zouden die worden meegerekend, dan komt het aantal uitkeringen een stuk hoger uit.