CDA eist van Duivesteijn klare taal over Tommel

DEN HAAG, 16 FEBR. Het Tweede-Kamerlid Duivesteijn van de PvdA moet dinsdag in de Tweede Kamer komen vertellen of hij staatssecretaris van volkshuisvesting, D66'er Tommel nog wel vertrouwt. Volgens het Kamerlid Biesheuvel (CDA) heeft Duivesteijn met uitlatingen buiten het parlement in feite “een motie van wantrouwen tegen de staatssecretaris ingediend”.

Biesheuvel doelt daarmee op uitspraken die Duivesteijn in het blad Cobouw deze week deed in een artikel onder de kop 'Tommel geniet gezag noch vertrouwen'. Daarin zegt de PvdA'er over zijn coalitiegenoot Tommel: “In mijn visie gaat het niet zozeer om de vraag of wij ons vertrouwen in deze staatssecretaris opzeggen. Het gaat er juist om dat Tommel het vertrouwen van de Kamer weet te winnen. Want materieel gesproken is dat vertrouwen er op dit moment niet”.

Duivesteijn nam vanochtend desgevraagd niets van deze woorden terug. “Er is een gezagscrisis. Wij hebben fundamentele kritiek op het beleid van de staatssecretaris. Maar dat hij materieel het vertrouwen van de Kamer niet heeft, wil niet zeggen dat hij weg moet.” Het Kamerlid erkende wel dat een staatssecretaris niet blijvend kan functioneren als hij materieel niet over het vertrouwen van de Kamer - of in elk geval de coalitie van PvdA, VVD en D66 - beschikt.

De fractie van D66 heeft herhaaldelijk geklaagd over de wijze waarop Duivesteijn de staatssecretaris van volkshuisvesting tegemoet treedt. Fractieleider Wolffensperger liet vanochtend weten dat hij wederom zijn collega-fractievoorzitter Wallage van de PvdA zal wijzen op de “omgangsvormen” die de coalitiegenoten met elkaar hebben afgesproken. Duivesteijn houdt zich volgens de D66-fractieleider niet aan die omgangsvormen. Wolffensperger zei laconiek onder de aanhoudende kritiek van Duivesteijn op Tommel te willen blijven: “Ik heb niet eens zin om kwaad op Duivesteijn te worden. Ik weet wie hij is. Ik weiger de coalitie door hem onder druk te laten zetten.”

Duivesteijn bleek er desgevraagd weinig voor te voelen zijn omgangsvormen ter discussie te stellen. “Ik zit niet voor joker in de Tweede Kamer. Wij hebben fundamentele kritiek op het volkshuisvestingsbeleid, maar krijgen van Tommel steeds nul op het rekwest. Bij de omgangsvormen hoort toch niet dat je als Kamerlid niet mag vertellen wat je ervan vindt?”

Wat Duivesteijn nu echt van Tommel vindt, moet hij dinsdag in de Tweede Kamer vertellen omdat de CDA'er Biesheuvel in mondelinge vragen het door hem gesignaleerde wantrouwen aan de orde zal stellen. Biesheuvel wijst erop dat Duivesteijn om een nieuwe nota Volkshuisvesting heeft gevraagd en daarmee dus in feite afstand neemt van het beleid dat Tommels voorganger als staatssecretaris, de huidige CDA-fractieleider Heerma, heeft ontwikkeld. Diens nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig' kreeg destijds brede steun in de Tweede Kamer - ook van de PvdA - en vormt het fundament van het beleid van Tommel. De staatssecretaris heeft steeds laten weten op hoofdlijnen het beleid van zijn voorganger te willen voortzetten en geen behoefte te hebben aan een nieuwe nota.

Duivesteijn meent dat zo'n nota er wel moet komen, “maar dat wil niet zeggen dat ik een nieuwe ordening in de volkshuisvesting wil”. Toch is de nota van Heerma verouderd, volgens de PvdA'er, en liggen er inmiddels nieuwe vraagstukken. Juist met zo'n nieuwe nota kan staatssecretaris Tommel het vertrouwen van de Tweede Kamer alsnog winnen, denkt Duivesteijn.

    • John Kroon