Belangrijk hogere winst Otra

Technisch groothandelsconcern Otra uit Amstelveen heeft zijn netto resultaat (geschoond van buitengewone resultaten) in 1995 met bijna 18 procent zien stijgen tot 92,4 miljoen gulden. De met die uitkomst vergelijkbare winst van vorig jaar bedroeg 78,4 miljoen gulden (81,O miljoen zonder een bijzondere bate van 2,6 miljoen in 1994). Inclusief deze bate en door een lagere belastingdruk (42,7 miljoen tegen 45,1 miljoen) nam de netto winst toe met 14 procent.

Het bedrijfsresultaat steeg van 137,5 miljoen tot 151,3 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (voor belastingen) steeg met 9 procent van 126,6 miljoen tot 138,1 miljoen gulden.

De omzet klom met 10,4 procent tot 3,83 miljard gulden. De omzetgroei kwam voor vrijwel de helft autonoom tot stand. In Scandinavië, waar het resultaat fors steeg, kon de marktpositie dankzij acquisities belangrijk worden versterkt. Het resultaat in het Verenigd Koninkrijk werd nadelig beïnvloed door “eenmalige” herstructureringskosten.