Alanheri zet Kersten in etalage

Alanheri (internationale agrarische produktenhandel) zet de verliesgevende cacao- en koffiehandelaar G.W.L. Kersten & Co in de etalage. Het was aanvankelijk de bedoeling dat deze onderneming, waarin Alanheri een meerderheidsbelang heeft, zou samenwerken met andere onderdelen binnen de Alanheri-groep. De mogelijkheden daartot hebben zich echter niet tot tevredenheid ontwikkeld, waarop tot de verkoop van het aandelenpakket is besloten. Er is belangstelling voor Kersten & Co getoond, maar die heeft nog niet geleid tot definitieve verkoop.

Afgelopen najaar bleek al dat Kersten moeizaam draaide. De onderneming had niet alleen last van de grote prijsfluctuaties op de cacaomarkt, maar ook door de warme zomer ontstonden problemen. De invoer van cacao daalde tot een dramatisch laag niveau.

De moeilijkheden bij de in Baarn gevestigde koffie- en cacaohandelaar hebben bijgedragen aan de winstval bij Alanheri dat vorig jaar een netto resultaat liet zien van slechts 260.000 gulden tegen 3,5 miljoen in 1994.

In verband met de beslissing Kersten te verkopen heeft Alanheri besloten de cijfers met ingang van oktober 1995 niet meer te consolideren. Ook is een voorziening van 1,7 miljoen getroffen.