Wijers wil af van prijsafspraken NVM

DEN HAAG, 15 FEBR. Minister Wijers (Economische Zaken) dreigt met maatregelen tegen onderlinge afspraken van makelaars aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat blijkt uit antwoorden van de minister op vragen van het Tweede-Kamerlid Smits (CDA).

De minister is bezorgd over de “gebrekkige werking van de bemiddelingsmarkt” van vastgoed. Er is overleg gaande tussen het ministerie en de NVM om hierin verbetering te brengen. Mocht dit niet leiden tot een vrije-marktwerking dan overweegt Wijers in te grijpen op grond van de Wet economische mededinging.

Uit een onderzoek van de Consumentenbond kwam naar voren dat naast de verboden prijsafspraken de NVM-makelaars een monopoliepositie innemen. Het is juridisch niet aan te tonen dat er onderlinge prijsafspraken bestaan tussen makelaars. Dit heeft het openbaar ministerie vastgesteld naar aanleiding van een onderzoek door de Economische Controle Dienst. Het onderzoek werd vorig jaar verricht naar aanleiding van berichten van de Vereniging Eigen Huis, dat dergelijke verboden afspraken nog steeds voorkwamen. Minister Wijers vindt het dan ook geen zin hebben om een dergelijk onderzoek opnieuw te laten verrichten, nu naar aanleiding van bevindingen van de Consumentenbond.

Wijers wijst de suggestie van Smits om onroerendgoed-transacties aan een toezichtsinstantie te onderwerpen van de hand. Registratie van alle transacties bij het Kadaster biedt volgens de bewindsman voldoende waarborgen.