Verlengde Schooldag

Onder de titel 'Verlengde schooldag helpt niet' opent Michaja Langelaan op 8 februari haar artikel over dit onderwijsexperiment. De kinderen die deelnemen aan het experiment - dat ook in Den Haag, Rotterdam en Den Haag wordt uitgevoerd - vinden het 'hartstikke leuk' maar ze leren er niet beter door rekenen en schrijven. Het experiment levert geen bijdrage aan achterstandsbestrijding, laat zij de onderzoeker zeggen. Zij suggereert dat de Verlengde Schooldag op een mislukking is uitgelopen. Zij baseert dit op een nog niet gepubliceerd rapport van de Hogeschool van Amsterdam, dat alleen de Verlengde Schooldag in Amsterdam evalueert.

Het artikel vraagt om een reactie. Waar gaat het om bij de Verlengde Schooldag? We signaleren al jaren dat de problemen op sommige scholen bijzonder groot zijn. Dat de buurten waarin die scholen staan, achteruit gaan. Dat onvoldoende wordt gedaan tegen schooluitval. Dat sommige kinderen ook onvoldoende verzorgd en gevoed naar school komen.

Deze signalen hebben geleid tot een discussie over de scholen in die buurten. Kunnen scholen ook een functie hebben na schooltijd? Het gaat bij de experimenten inderdaad om achterstandsbestrijding, maar niet alleen om achterstand in leerprestaties. Scholen hebben niet alleen een cognitieve, maar ook een sociale functie.

Maar de kinderen leren er niet beter door lezen en schrijven, concludeert de Amsterdamse onderwijstechnoloog, dat leren ze alleen maar door meer taal- en rekenonderwijs. Leven we wel op dezelfde planeet, kun je dan alleen maar verzuchten.

Er wordt een vijfjarig onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Utrecht naar de verlengde schooldag experimenten uitgevoerd door het SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. In 1997 zal SCO rapporteren over de effecten van de Verlengde Schooldag, zowel wat betreft de leerprestaties als wat betreft de deelname aan activiteiten.

  • Marja Valkestijn
  • Piet Dubbeldam
  • Coördinatoren Verlengde Schooldag
  • Jannie Nieboer
  • Froukje Hajer
  • Geja Langerveld