Twijfel en verzet bij voetbalclubs tegen sportkanaal

Onder de clubs in het betaalde voetbal groeien twijfel en verzet tegen het oprichten van een commercieel sportkanaal. Zestien voetbalbestuurders over een plan dat Nederland op zijn kop zette. “Als er niks verandert, gaan we niet akkoord.”

ROTTERDAM, 15 FEBR. Cambuur is door de bocht. De Friese vereniging is na Ajax en Feyenoord de derde profclub die zich openlijk uitspreekt tegen de verkoop van de uitzendrechten van voetbal aan een sportkanaal waarin de KNVB zelf voor 10 procent deelneemt. Andere clubs voelen zich misleid en twijfelen aan de rechtsgeldigheid van het zaterdag gesloten akkoord. Dat blijkt uit een rondvraag langs 16 van de 36 profclubs.

Cambuur geeft bij nader inzien de voorkeur aan een verbintenis met de alliantie NOS, HMG en FilmNet. “Het aanbod van de NOS verschilt niet substantieel met dat van het nieuwe sportkanaal”, zei W. Sleijfer gisteravond bij het radioprogramma Langs de lijn. De voorzitter van de Friese club, die zaterdag de KNVB-vergadering in Zeist niet bijwoonde, vreest voor de band met de supporters. “Hier in het noorden is niet iedereen op de kabel aangesloten.” Ook is Sleijfer bang voor een verstoorde relatie met de overheden. “Veel clubs zijn afhankelijk van subsidies. Niet altijd is het hoogste bod, het beste bod.”

Vooral het feit dat de kabelexploitanten overvallen zijn door de plannen, verbaast veel clubbestuurders. F. Derks, voorzitter van Dordrecht'90, vindt dat het sectiebestuur onder leiding van J. Staatsen dient op te stappen als blijkt dat de zaken niet in orde zijn. “Ik dacht dat alles in kannen en kruiken was. Maar er zitten beren op de weg. Dat is zwak.”

Bij de algemene ledenvergadering betaald voetbal willen diverse clubs vragen stellen en desnoods opnieuw stemmen. “Het ging afgelopen zaterdag om een informele bijeenkomst. Die heeft dus geen rechtsgeldigheid. Anders had ik wel gezorgd dat ik er zelf bij was geweest”, aldus de in het buitenland verblijvende Feyenoord-voorzitter J. van den Herik.

Onmiddellijk na de 'informele bondsvergadering', afgelopen zaterdag in Zeist, tekenden de contractpartners een letter of intent. Deze voorlopig overeenkomst kan alleen bij grote problemen worden ontbonden.

F. Derks, voorzitter Dordrecht'90: “Contre coeur heb ik zaterdag 'ja' gestemd. Voor de club was het plan met het sportkanaal het beste. Maar met pijn in het hart nam ik afscheid van Studio Sport. Inmiddels heb ik sterke twijfels. De Europese commissie is niet ingelicht, de kabelboeren niet, en het Commissariaat van de media niet. En Staatsen zou met Kok bellen, had hij beloofd. De KNVB heeft niet de intentie om de boel te bedonderen, dat geloof ik niet. Maar dit plan wekt de indruk gehaast in elkaar te zijn gezet. Volgende week ga ik op de vergadering vragen stellen. Er is sprake van een nieuwe situatie. Als er niks verandert, gaan we niet akkoord en moet het KNVB-bestuur maar aftreden. Ik ben niet de enige die er zo over denkt.”

J. van den Herik, voorzitter Feyenoord: “Ik ken Jos Staatsen als een behoedzaam man, niet als een snelle beslisser. Maar hij verwachtte ineens wel dat de clubs binnen een uur zouden beslissen over één miljard gulden. Dat reken ik het sectiebestuur aan. Ze hebben de zaak overdonderd. Het is er doorheen gejast. Mijn clubcollega's neem ik niets kwalijk. Ze kregen al die miljoenen voorgeschoteld en hebben al het andere vergeten.

“Ik ben op zich niet tegen een sportkanaal. Maar alle partijen moeten wel dezelfde kansen hebben. Vanaf oktober is aan het sportkanaal gewerkt. Ze moeten niet doen alsof het pas twee weken speelt. Het bedrag dat de KNVB jaarlijks krijgt, is veel te laag. Er wordt geen eigen geld geïnvesteerd. Dat idee had ik al toen ik zag dat er een bank meedeed. Een bank neemt nooit risico, eerder driedubbele zekerheid.”

A. Pijlman, voorzitter Emmen: “Het is op zijn minst een taxatiefout dat de kabelexploitanten niet eerder betrokken zijn bij de onderhandelingen. Ook in psychologisch opzicht. Dat ze niet gekend zijn in de plannen, wekt misschien irritaties. Toch ben ik nog niet helemaal zenuwachtig geworden. Het is ook een illusie te denken dat de KNVB nog af kan van het contract met het sportkanaal. Alles komt vast goed. Zaterdag proefde ik vooral verrassing, zondag boosheid en maandag waren de standpunten al genuanceerder.”

H. van der Wal voorzitter FC Groningen: “Ik vraag me af of de gang van zaken een goede is geweest. Al die bestuurders liepen met dollartekens in de ogen, heb ik gehoord. Persoonlijk ben ik niet zo'n voorstander van de gekozen constructie. Ik vraag me af waarom de KNVB zelf meedoet aan het exploiteren van het voetbal. En dat na een jaar of veertig partnership met de NOS.”

Th. Pickée, voorzitter Roda JC: “Ik ben verbaasd over de enorme ophef. Wat een onzuivere en opgeklopte discussie. De meeste mensen hebben geen flauw benul van deze zaak. Ook de politici roepen maar wat. Zelfs Kok heeft de boel maar gedeeltelijk op een rij.

“Met de heffing van twee gulden heb ik geen moeite. Ik moet nu ook 180 gulden kijk- en luistergeld betalen. Daar worden veel programma's van gemaakt waarnaar ik niet wil kijken. Zo gaat dat in een democratie: je hebt je te schikken naar de meerderheid. Uiteraard wil nu nog niemand betalen. Als ze het mij vragen, ben ik ook niet bereid twee gulden te betalen voor iets wat ik niet snap.”

E. Bouwmeester, voorzitter Fortuna Sittard: “Dat er vooraf geen contact met de kabelexploitanten is opgenomen, is een grote omissie. Maar ik vertrouw erop dat er nog een modus wordt gevonden. Ik sta nog volledig achter dit plan. Voor kleine clubs is het nieuwe sportkanaal aantrekkelijk. Vooral de mogelijkheid om regionaal televisie te maken is interessant.”

E. Gerritsen, commercieel manager FC Twente: “Er is sprake van beeldvorming, meer wil ik er niet over zeggen.”

D. Happel, secretaris Sparta: “Het slijk der aarde, dat was voor Sparta de doorslaggevende factor. Wij hebben, ook door de afschaffing van het transfersysteem, de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Met de komst van het sportkanaal zijn wij verzekerd van 3,3 miljoen gulden per jaar. Als de NOS de rechten had gekregen, zouden we - en nu reken ik het even ruw op mijn manchet uit - zes à zeven ton minder krijgen.

“Het KNVB-plan wordt niet onderuitgehaald. Het maakt een professionele indruk. Op hoofdlijnen is er goed over nagedacht, die indruk kreeg ik althans. Wel was het misschien verstandiger geweest vooraf met de kabelmaatschappijen te praten.”

J. Snoeren, voorzitter RKC: “Al die commotie is veroorzaakt door de pers en de televisie. De NOS heeft zitten slapen en nu zijn de druiven zuur. De enquêtes waaruit zou blijken dat de burger geen zin heeft om te betalen, zijn niet objectief. Toen Kok een kwartje op de benzineprijs deed, hoorde ik de kleine man trouwens niet. De politici doen mij een beetje te hoogdravend.

“Nee, chapeau, chapeau, chapeau voor de KNVB. Een knap staaltje onderhandelen. En als de kabelexploitanten blijven dwarsliggen, gaan we gewoon terug naar de NOS.”

W. Groels, voorzitter Willem II: “Belachelijk zoals de hoge heren in Den Haag nu reageren. Wat voor dingetjes hebben de burgers de afgelopen jaren niet opgelegd gekregen. De ingreep in de WAO, de Ziektewet afgeschaft, een milieuheffing, de verhoogde benzineprijs. En nu er een sportkanaal komt dat de burger vijf dubbeltjes per week kost, doet de politiek alsof de wereld vergaat. De sportliefhebber boft. Straks krijgt hij geen ruzie meer met zijn vrouw, het eindeloze geschakel is voorbij. En mensen die niet om voetbal geven? Ach, de Nederlander moet volwassen worden en niet zo zeuren. Zo is het leven nu eenmaal.”

J. van de Kant, voorzitter FC Utrecht: “Als je terugkijkt, hebben we misschien wel een beetje snel besloten. Het plan werd zeer overtuigend gepresenteerd. Ook werd gezegd dat de opzet al met velen was doorgesproken en in orde bevonden. Onder anderen door ambtenaren op het ministerie. Toch sta ik er nog achter. De club krijgt door dit plan een financiële injectie die er niet om liegt.”

J. van Ringelenstein, voorzitter FC Den Haag: “Heel onwezenlijk al die commotie. Ik krijg de indruk dat deze kwestie een parlementaire enquête waard is. Toch zou het al te dol zijn, als we nu nog op ons besluit terugkomen. Voor verontwaardiging moet je niet wijken. Achteraf realiseer ik me wel, dat we de beslissing voor de vorm beter een paar dagen hadden kunnen uitstellen. Met zo'n bezinningsperiode neem je de verliezers wind uit de zeilen.”

A. Coenen, voorzitter NEC: “Met het nieuwe sportkanaal is het voetbal en de sport in het algemeen beter af. Net als de kijker. Want waar iedereen aan voorbijgaat, is de rol van FilmNet. Dat abonneekanaal droeg het voorstel van de NOS en HMG voor 50 procent. Hoeveel mensen kunnen het zich permitteren om voor 500 gulden per jaar een abonnement te nemen? Op het sportkanaal kunnen ze voor 2 gulden per maand terecht. En over zo'n bedrag hoeft niemand zich druk te maken. Voor het Gelderse stadion zou de motorrijtuigenbelasting in Gelderland met tien gulden per jaar worden verhoogd!”

H. Horneman, voorzitter Go Ahead Eagles: “Ik zie het probleem niet. Kijk naar België en Duitsland. Daar raakte de publieke omroep het voetbal kwijt zonder ophef. Overigens verwacht ik dat het gezond verstand zegeviert. Na een paar nachtjes slapen verdwijnen meestal de emoties en wordt er alsnog zaken gedaan. En die twee gulden? Hier in Deventer moet ik zeven of acht gulden voor Radio Oost betalen. Daarover hoor ik niemand klagen.”

G. Sporre, voorzitter FC Zwolle: “Je weet dat zo'n besluit veel tumult veroorzaakt. Het was financieel met afstand het beste plan, en het lijkt mij ook nu nog een goed plan. Maar wat me heeft verbaasd, is waarom de vergadering er binnen een uur over moest beslissen. Wat nu een goed plan is, is dat over een week ook nog. Er blijken nogal wat haken en ogen aan te zitten. We hadden graag een week de tijd gehad om die te doorgronden. Als het nu niet lukt, zijn er alleen verliezers.”

    • Arjen Ribbens