Top over drugsbeleid zou gezamenlijk zijn afgezegd

DEN HAAG, 15 FEBR. De top over het drugsbeleid met de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, die op 7 maart in Den Haag zou plaatsvinden, is niet eenzijdig door Frankrijk, maar door alle deelnemende landen gezamenlijk afgezegd.

Dit heeft minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gisteren gezegd tijdens een inderhaast belegde persconferentie. “Het was een oordeel van ons allemaal dat uitstel wenselijk is”, aldus Van Mierlo. Gisterochtend zei het ministerie van Buitenlandse Zaken echter nog niet op de hoogte te zijn van het uitstel van de top, waar toen aan Franse zijde al toe was besloten. “De top staat gewoon op de agenda voor 7 maart”, zei een woordvoerder gisterochtend.

De grote Tweede-Kamerfracties wijten het uitstel van de top vooral aan de Franse president Chirac, die wil dat Nederland wettelijke maatregelen neemt om het drugsbeleid gelijk te laten lopen met het Franse beleid.

Op 7 maart komen de regeringsleiders van de Benelux wel bijeen om de intergouvernementele conferentie, die eind maart begint, voor te bereiden. Met het uitstel van de drugstop is de kans dat het Verdrag van Schengen voor opheffing van de grenscontroles op korte termijn overal wordt uitgevoerd, verkleind.

Frankrijk heeft al meerdere malen duidelijk gemaakt dat het zijn grenscontroles pas opheft als er een oplossing is voor het drugsprobleem. Frankrijk lijkt fundamentele verandering van het Nederlandse gedoogbeleid nu als voorwaarde te stellen voor inwerkingstelling van 'Schengen'. Maar Van Mierlo gaf gisteren aan zo min mogelijk van het Nederlandse drugsbeleid te willen prijsgeven. “Op alle punten zijn onze resultaten beter dan in de ons omringende landen.”

Van Mierlo zei dat hij het uitstel van de drugstop drie maanden geleden al had zien aankomen, na de Europese Raad in Madrid, waar president Chirac verklaarde dat hij harmonisatie wil van het drugsbeleid in Europa. Een week geleden was Van Mierlo echter nog optimistisch over de Franse wil tot samenwerking. Een dag nadat hij een gesprek had gehad met de Franse minister voor Europese zaken, Michel Barnier, antwoordde de bewindsman op de vraag of hij dacht dat Frankrijk het Schengen-verdrag vanaf eind maart helemaal zou toepassen met: “Ze willen wel. Er zit beweging in.”

Waarom het sinds de Europese top in Madrid nog zo lang heeft geduurd voordat duidelijk werd dat de top op 7 maart in Den Haag niet door kon gaan, schreef Van Mierlo toe aan de wens van alle partijen om “bedachtzaam te zijn bij het afblazen.” Van Mierlo: “Hoewel we van elkaar wisten dat het doorgaan van de top geen zin zou hebben, had het afzeggen onderling als kwetsend ervaren kunnen worden.” Het uitstellen van de drugstop zal ook niet leiden tot afstel, denkt Van Mierlo. “Op ministerieel niveau gaan we door met overleg.”

Veel van de wettelijke maatregelen die Frankrijk Nederland wil opleggen, stoelen volgens Van Mierlo op hardnekkige vooroordelen over de wijze waarop Nederland met de handel in drugs omgaat. De drugsnota die het kabinet een half jaar geleden uitgaf, heeft volgens de minister het begrip vergroot.