Sterke opleving chemie helpt Shell aan recordwinst

ROTTERDAM, 15 FEBR. Shell-topman C. Herkströter sprak vanmorgen naar aanleiding van de winstcijfers over 1995 van een “vermoeiend jaar, maar wel een jaar om tevreden over te zijn”.

Koninklijke/ Shell Groep heeft over 1995 een recordwinst behaald van 4,375 miljard pond sterling (11 miljard gulden). De bruto omzet van de Koninklijke/ Shell groep steeg met 13 procent van 84,3 miljard pond tot 95,5 miljard pond.

Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen liep licht op van 10,4 procent in 1994 tot 10,6 procent vorig jaar. Shell streeft naar een rendement van 12 procent. Het lage rendement ligt mede ten grondslag aan het besluit de hoofdkantoren en stafdiensten van de Groep af te slanken en voor een deel naar Londen te verplaatsen. Die ingreep werd vorig jaar aangekondigd en loopt op dit moment.

De winst per aandeel van Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, de houdstermaatschappij van 60 procent van de aandelen in de Groep, daalde in guldens met ruim 1 procent tot 13,10 gulden.

De winststijging van Shell is voor een groot deel te danken aan een spectaculaire resultaatsverbetering bij de sector chemie, waar het resultaat met 27 procent steeg tot 1129 miljoen pond. Bij exploratie en produktie van olie en gas ging het resultaat met 27 procent omhoog tot 1915 miljoen pond. Bij verwerking, zeetransport en verkoop daalde de winst met acht procent tot 1716 miljoen pond, maar vooral bij deze activiteiten wordt de winst vertekend door bijzondere lasten van 268 miljoen pond. Inclusief die lasten daalde de winst met 28 procent.

Het olieconcern nam in het vierde kwartaal een bijzondere last van 169 miljoen pond voor herstructureringen van de dienstverlenende dochtermaatschappijen - waaronder de afslanking van het hoofdkantoor - en nam een voorziening van 369 miljoen pond door een waardevermindering van activa, die deels werd doorgevoerd als gevolg van een nieuwe Amerikaanse grondslag voor de financiele verslaggeving.

Ondanks de winstdaling in guldens, stelt de Groep een verhoging van het slotdividend voor tot 5,60 gulden tot een totaal van 9,50 gulden over geheel 1995, wat een stijging betekent van 7,3 procent. In pence is de stijging van het dividend bijna dertig procent. Daarmee lijkt het concern enigszins tegemoet te zijn gekomen aan de roep van beleggers om meer dividend, vanwege de immense kaspositie. Die blijft, met 7,3 miljard pond, onveranderd ten opzichte van vorig jaar.

De koers van aandelen Koninklijke Olie, die de laatste maanden fors is gestegen en gisteren een slot van 242,80 gulden noteerde, was rond het middaguur 3,70 gulden gedaald.