Sportkanaal

Hypocriete politici of: een nieuwe soap. Waarom al die ophef over dat nieuwe sportkanaal. Wat is nu belangrijker: een goede gezondheidszorg, een goed sociaal zekerheidssysteem, sport op tv? Mijn (creatieve) oplossing is: stop alle overheidssubsidie (of andere steun) aan het betaalde voetbal en vergoed de kijkgelden via het ziekenfonds, werkgelegenheidsfonds, of via een uitkeringssysteem. Zo komt het geld weer terecht bij de minst draagkrachtigen.

    • Bert Hümmels