Softdrugsgebruik jeugd toegenomen

ROTTERDAM, 15 FEBR. Het gebruik van softdrugs onder Nederlandse jongeren is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. XTC blijft bij de jeugd de populairste harddrug. Ook alcoholgebruik neemt toe.

Blijkens een onderzoek van het TNO onder 7.288 leerlingen van 81 middelbare scholen heeft 17 procent van de jongeren ooit cannabis gerookt, in 1990 was dat nog zeven procent. Regelmatig gebruik komt bij negen procent van de leerlingen voor, tegen twee procent in 1990. XTC werd door drie procent ooit gebruikt, en door twee procent regelmatig. Dit is in eerdere scholierenonderzoeken nog niet gemeten. Alcohol drinken doet 41 procent wekelijks, vijf procent meer dan in 1990. Tweederde van de leerlingen zegt ooit te hebben gedronken.

De stijging is het sterkst onder jongens, met name waar het om regelmatig gebruik gaat. TNO concludeert daaruit dat het bij meisjes vaker eenmalig experimenteergedrag betreft. Op MBO's is drugsgebruik het hoogste, op MAVO's neemt het het sterkst toe.

Het drugsgebruik onder Amsterdamse scholieren is daarentegen stabiel. Dat blijkt uit het zogeheten 'Antenne-onderzoek' naar middellengebruik onder 918 Amsterdamse scholieren van 15 jaar en ouder van de hoofdstedelijke Jellinek Kliniek, dat eens in de twee jaar onder de Amsterdamse jeugd wordt verricht. “Amsterdam, en waarschijnlijk ook de andere grote steden, loopt de jeugd qua softdrugs-gebruik wat voor op de rest van het land”, aldus een woordvoerder van de Jellinek.

Het percentage Amsterdamse jongeren dat ooit softdrugs gebruikte, stijgt licht van 38 naar 41 procent. Het percentage jongeren dat dagelijks gebruikt ligt op vier. XTC blijft de populairste harddrug onder Amsterdamse scholieren. Van de jongeren zegt zeven procent het ooit gebruikt te hebben en doet drie procent dat regelmatig. Voor amfetamine (speed) liggen de percentages op zes procent ooit en twee procent regelmatig, voor cocaïne op vijf en één procent, voor LSD op vijf en twee procent. Het gebruik van psychedelische paddestoelen werd dit jaar voor het eerst gemeten. Deze waren door vijf procent van de scholieren wel eens genuttigd.

Dit jaar heeft de Jellinek voor het eerst een apart onderzoek gericht op jonge bezoekers van discotheken en houseparties. Op een doorsnee avondje uit drinkt 73 procent, rookt 31 procent cannabis en slikt 22 procent XTC. Amfetamine wort door vijf procent gebruikt, cocaïne door zes procent.