SCHOOLNET

Motto: Het tuig zit hogerop, zit hogerop. (Joop Visser)

Gedwongen door de aankondiging van het nieuwe sportnet, moet ik de plannen uit de doeken doen voor het SCHOOLNET (spreek uit skoelnet). Ja, Van Kooten heeft meerdere potjes op het vuur. Willem heeft nog bij mijn oude rector in de klas gezeten. Niet lang geleden belde hij voor een afspraak en die twee, mijn rector is nog steeds een zeer dynamisch mens, broeiden toen het plan uit. Onbegrijpelijk dat iets zo voor de hand liggends niet eerder is bedacht.

Natuurlijk hebben zij zich snel met Netelenbos in verbinding gesteld. In onderwijszaken moet je de overheid mee hebben. Toen zijn ze op zoek gegaan naar andere partners: Rabo voor het geld, Open Universiteit voor de expertise, natuurlijk Endemol voor de vormgeving en de kabelexploitanten. Ook de overheid participeert. De bonden zijn ingelicht.

In september al begint het proefproject en het schooljaar daarna moet SCHOOLNET operationeel zijn voor bovenbouw Havo en VWO. In Aalsmeer op het terrein van Endemol komt de SCHOOLNETSCHOOL (spreek uit skoelnetschool), een studio met een aantal klaslokalen. Jonge acteurs worden aangeworven als leerling. Docenten worden geselecteerd. Tja, het betekent verhuizen voor mij. De naamsbekendheid door deze stukjes heeft zeker bijgedragen tot mijn aanstelling als SCHOOLNET-docent. Dagelijks zullen de lessen van de SCHOOLNETSCHOOL uitgezonden worden via SCHOOLNET. De echte leerlingen blijven thuis en volgen de lessen via de kabel.

In één klap worden de doelen van onze staatssecretaris Netelenbos op ultieme wijze gerealiseerd: de zelfstandigheid van de leerling is compleet. Om half negen 's-morgens zet hij de tv aan, tenminste als hij heeft besloten op dat tijdstip “naar SCHOOLNET te gaan”, zoekt met z'n channelsplitter - een nieuwe vinding die het mogelijk maakt via één kanaal meerdere programma's uit te zenden - zijn klas uit en volgt de les van zijn keuze.

De ouderwetse scholen kunnen grotendeels dicht. Waarom 1000 slechte lessen door 1000 matige docenten voor 1000 maal 25 leerlingen, als je één perfecte didactische show zou kunnen presenteren voor 25.000 leerlingen? Helaas dreigt werkloosheid voor een groot aantal docenten, zeker als in 2000 SCHOOLNET er is voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Een deel van de docenten kan te werk gesteld worden als corrector en begeleider. Verder zal SCHOOLNET zelf omscholingscursussen voor docenten aanbieden. Stond niet nog onlangs in deze krant dat er een tekort aan vakmensen in de bouw bestaat?

De haalbaarheid van SCHOOLNET zit hem natuurlijk in het gunstige financiële plaatje. Ook al betaalt de overheid het grootste deel van de kosten van SCHOOLNET, ook al gaat het veel geld aan werkloosheidsuitkeringen kosten, toch kan het begrotingstekort in één klap aanzienlijk worden teruggebracht. In de leegkomende scholen, een paar uur per dag bemand door tot jeugdwerkers omgeschoolde docenten, zullen leerlingen de zo noodzakelijke sociale contacten met de peergroup kunnen onderhouden. Daar maken de leerlingen toetsen naar eigen keuze en is er de mogelijkheid voor individuele begeleiding.

Endemol heeft prachtige plannen voor de verdere programmering (SCHOOLNET IS COOL!). 's Avonds kunnen Open Universiteit, Teleac, PBNA en andere belangstellenden uiteraard tegen betaling gebruik maken van SCHOOLNET. Dagelijks in de middagpauze komt er een voor de jeugd aangepaste versie van All you need is love. Endemol garandeert dat alleen tussen de lessen reclameblokken worden uitgezonden. Onderwijs kan dus ook worden geprivatiseerd. Wat een zegen is toch het particulier initiatief.