Provinciale Staten Drenthe wijzen 'Groot-Assen' af

ASSEN, 15 FEBR. Met 45 stemmen vóór en zes tegen hebben Provinciale Staten van Drenthe gisteren ingestemd met de vorming van elf nieuwe gemeenten, die de huidige 34 vanaf 1998 moeten vervangen.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten werd op drie punten bijgesteld: er komt geen 'Groot-Assen', de Noorddrentse gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren die GS bij de Drentse hoofdstad wilden voegen, gaan een aparte plattelandsgemeente vormen. En Assen moet zich tevreden stellen met het noordelijk gelegen Zeijen. Een amendement om Assen uit te breiden met Bovensmilde haalde het niet.

Ook het collegevoorstel voor de vorming van twee plattelandsgemeenten in het zuidwesten en zuidoosten van de provincie kreeg te weinig steun. Een deel van VVD, CDA en D66 stemde mee met de 'oppositie': Groen Links, Onafhankelijke Partijen Drenthe (OPD), GPV en RPF. Met het college wilden die dat de plattelands-, en recreatiegemeenten Sleen, Zweeloo en Oosterhesselen zouden fuseren tot een Zuidenveldgemeente, liefst aangevuld met Dalen. Maar de drie gemeenten worden uiteindelijk bij de Coevorden gevoegd, dat ook Dalen krijgt. Het collegevoorstel om in het zuidwesten een plattelandsgemeente te vormen (De Wolden), bestaande uit Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde en De Wijk, haalde het evenmin: Zuiderwolde gaat naar Hoogeveen en de overige gemeenten, op Ruinen na, naar Meppel.

Aan de uiteindelijke stemming gingen ruim twaalf uur vergaderen, elf amendementen en talloze schorsingen vooraf. Het college bestaande uit PvdA (twee), CDA (een), VVD (een) en D66 (een) kreeg voor 'Groot-Assen' en de beide zuidelijke plattelandsgemeenten onvoldoende steun van hun eigen partijen. Het geringe draagvlak brak GS bijna op. Toen het op een hoofdelijke stemming aankwam stemden de Gedeputeerden J. Pastoor (CDA) en M. Kool (D66) met hun partijen mee (en tegen hun eigen collegevoorstel in) om Eelde, Zuidlaren en Vries samen te voegen, los van Assen.

VVD-Gedeputeerde S. Swierstra stemde noodgedwongen tegen dit amendement van zijn eigen partij, omdat anders de hoogst merkwaardige en politiek penibele situatie was ontstaan dat drie van de vijf collegeleden tegen hun eigen voorstel zouden hebben gestemd. Het ongeloof hierover bij met name de PvdA was groot. CDA'er Pastoor, die het collegevoorstel als verantwoordelijk Gedeputeerde verdedigde, had de partijen nog afgeraden voor het amendement te stemmen. Maar hij deed het vervolgens zelf wel.

Een woordvoerder van de gemeente Assen vindt dat de Drentse hoofdstad er bekaaid afkomt. “En dat is nog zwak uitgedrukt. Het doel van de herindeling was de positie van de centrumgemeenten te versterken. Dat gebeurt nu wel met Hoogeveen, Coevorden en Emmen maar niet met Assen.”

A. Gaasbeek van de OPD maakte zich drukker om de 'verkwanseling' van het platteland. De stemming noemde hij “een aanfluiting voor de democratie”. Hij wees op de ruim 11.000 handtekeningen van bewoners die de vorming van De Wolden steunden.” Ook Groen Links was teleurgesteld. Fractievoorzitter A. Knottnerus noemde de ontwerpregeling die er nu ligt onevenwichtig: wel een plattelandsgemeente in het noorden, niet in het zuiden. “De stem van de Zuiddrentse bevolking is opgeofferd aan het grootschalige denken.” Zij sprak de vrees uit dat staatssecretaris Van der Vondervoort in het voorstel wel eens aanleiding kon zien om 'Groot-Assen' alsnog van bovenaf op te leggen.

    • Karin de Mik