Profclubs dreigen subsidies te verliezen

ZEIST, 15 FEBR. Het merendeel van de profclubs juicht de komst van de nieuwe sportzender toe, omdat hij elk van de 38 betaald-voetbalorganisaties ten minste 2,9 miljoen gulden oplevert. Maar de kans bestaat dat de 'rijk geworden' verenigingen hun gemeentelijke subsidies kwijt raken. De plaatselijke overheden dubben daar nog over, hoewel sectie-voorzitter J. Staatsen van de KNVB niets van stopzetting wil weten.

De vereniging van profclubs (FBO) noemt de gemeentelijke subsidies “heel beperkt”. Toch gaat het om miljoenen. Van de zeventien gemeenten met een betalende vereniging in de PTT Telecompetitie verstrekken er dertien indirecte financiële steun, meestal in de vorm van onderhoud en verzekering van het stadion. In totaal is dat een bedrag van 3,5 miljoen gulden. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de gemeenten een eenmalige, soms miljoenenbijdrage aan de bouw of de restauratie van de sportparken. Zo wordt Amsterdam voor zestig miljoen aandeelhouder in het nieuwe stadion van Ajax en heeft Tilburg achttien miljoen bijgedragen in het vorig jaar geopende complex van Willem II.

De Galgenwaard in Utrecht is eigendom van de stad, maar volgens beleidsmedewerker sport N. Toussain zou de gemeenteraad de druk op FC Utrecht kunnen vergroten om het stadion te kopen. “Tot nu toe wilde de club daar niet aan beginnen.” Andere gemeenten, zoals Nijmegen en Doetinchem, zouden de subsidie voortaan ook aan het amateurvoetbal kunnen besteden, zeggen woordvoerders. Net als veel andere betrokken gemeenten vraagt het hoofd van de afdeling sport in Sittard zich af of de KNVB-zender wel van de grond komt. “Als dat wel gebeurt, dan zou de KNVB naast de lusten, ook de lasten moeten dragen”, vindt hij.

Er gaan ook stemmen op de KNVB en de clubs in de toekomst meer te laten betalen voor het inzetten van politie. Voor het extra politiewerk bij duels in zowel de ere- als de eerste divisie moet jaarlijks zo'n 13 miljoen gulden op tafel komen. De kosten, gemaakt door regionale korpsen, zijn met name hoog bij zogenoemde risico-wedstrijden. De grote clubs dragen de laatste jaren zelf steeds meer bij aan de beveiliging bij wedstrijden. Zij leveren eigen personeel (stewards) voor het toezicht binnen het stadion.

Volgens L. Heijs, hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV), is dat “ook hard nodig”. “In december 1994 is met de overheid afgesproken dat de inzet van politie, in de vorm van manuren, tot 1999 elk jaar met tien procent omlaag moet”, legt hij uit. Het CIV adviseert 'Den Haag' de profclubs aan te sporen meer geld te investeren in de veiligheid en de opleiding van professionele stewards.

Sectievoorzitter Staatsen van de KNVB zou het onredelijk vinden als de clubs voor de politiekosten bij de wedstrijden zouden moeten opdraaien, wanneer ze door het sportkanaal over meer financiële middelen beschikken. “Als je dat gaat doen, dan ben je met groene zeep aan het glijden”, zei hij dinsdag in NRC Handelsblad.

Ook de politie van Rotterdam is van oordeel dat de beveiliging rondom voetbalwedstrijden een taak van het politiekorps blijft, aldus een woordvoerder. Zelfs als de clubs enorme winst maken via de KNVB-sportzender, laat hij daar op volgen. “Bij andere evenementen treedt de politie immers ook op. Of de rijker geworden voetbalclubs minder recht hebben op extra politie-inzet dan organisatoren van bijvoorbeeld een marathon, is een politieke discussie”, zegt hij.