Plezierjacht (4)

Jagerswoordvoerder Lulof reageert weer eens als een jachthond van Pavlov als zijn geliefde tijdverdrijf onder druk staat. Maar zijn aanval op Marion de Boo raakt kant noch wal. De jacht op wilde zwijnen wordt wel degelijk uitgeoefend door gefortuneerde gelegenheidsjagers, zoals zelfs door de RVD is toegegeven. Onze kroonprins zou volgens zijn woordvoerster slechts 'incidenteel' jagen. De historicus Kikkert bevestigde uit eigen waarneming dat Willem Alexander de opgejaagde dieren vanaf een klapstoeltje op weinig nauwkeurige wijze onder vuur neemt. Zomin als een rijbewijs afdoende waarborgen biedt ter voorkoming van roekeloos rijgedrag, zomin biedt een zwartwildbrevet garanties voor dierenwelzijn.

De beweringen van Lulof met betrekking tot de roofvogelvervolging zijn weinig oprecht te noemen. In de negen gevallen van roofvogelvervolging in 1995 waarbij jagers betrokken waren greep de KNJV niet eenmaal in. Ook niet in die gevallen waarin de jagers zelf bekenden en het wachten op een gerechtelijke uitspraak dus weinig zinvol lijkt. Ook de tuchtraad van de jagers stelde geen onderzoek in. Bij de vrijspraak van een jachtopziener 'wegens gebrek aan bewijs' stuurde Lulof een ronkend persbericht uit. Maar toen de officier van justitie tegen deze uitspraak in beroep ging, liet Lulof niets van zich horen.

Lulof verwijt Kritisch Faunabeheer gekleurde berichtgeving. Maar feit is dat het blad Argus nog nimmer heeft hoeven rectificeren terwijl het blad De Nederlandse Jager op last van de rechter dierse malen smadelijke onwaarheden ten aanzien van Kritisch Faunabeheer heeft moeten herroepen.

De bewering tenslotte dat SKF nog nooit een vierkante centimeter beheerd zou hebben geeft andermaal aan dat Lulof niet weet waarover hij spreekt. Hij zou eens op de Maasvlakte moeten gaan kijken waar SKF het beheer voert over een aanzienlijk gebied, waar de natuur uitstekend gedijt. Zonder jacht!

    • Drs. P. de Jong
    • Hoofd Argus