Permanente taak voor luchtmacht

BUSOVACA, 15 FEBR. In Bosnië mag eind dit jaar niet de situatie ontstaan dat door de strijdende partijen alles kapot wordt gemaakt wat hier door de vredesmacht IFOR in korte tijd is opgebouwd. Dit zei minister Voorhoeve gisteren aan het eind van zijn inspectieronde langs de Nederlandse eenheden in Bosnië.

De minister deed het voorstel dat er voor de luchtmacht, ook na het aflopen van het mandaat van IFOR eind dit jaar, een taak blijft weggelegd zodat bij grote schendingen van het akkoord met bombardementen gereageerd kan worden. Verder wil Voorhoeve wachten met voorstellen tot na een evaluatie midden juni.

De VVD, zijn eigen partij, en het CDA zijn tegen een langer verblijf dan een jaar voor de Nederlandse krijgsmacht in Bosnië. VVD-partijleider Bolkestein heeft duidelijk gemaakt dat de Nederlandse aanwezigheid gekoppeld is aan de Britse eenheden. Nederlandse militairen vallen hier onder het Britse commando in het noordwesten van Bosnië. Britten, Amerikanen en Duitsers hebben op voorhand besloten om voor het einde van het jaar een begin te maken met hun vertrek. Ook Nederland is dat van plan, maar Voorhoeve leek gisteravond de deur op een kier te zetten. Enkele dagen geleden heeft Voorhoeve nog voorstellen aan het kabinet gedaan om de vervoerscapaciteit in Bosnië te vergroten en daarnaast ook een klein aantal helikopters hier te stationeren. Hij verwacht dat het kabinet deze voorstellen morgen goedkeurt.