Parlement EU wil tv binden aan quota's

BRUSSEL, 15 FEBR. Een meerderheid van het Europese Parlement wil dat er veel striktere regels komen voor televisiezenders.

Zo zouden de omroepen moeten worden verplicht ten minste 51 procent van hun zendtijd te vullen met programma's van Europese makelij. Ook moeten televisietoestellen in de toekomst worden uitgerust met een chip waarmee de ontvangst van geweld en seks kan worden geblokkeerd.

Dat bleek gisteren in Straatsburg bij de stemming over de herziening van de Europese richtlijn 'Televisie zonder grenzen'. De Europese Commissie en de meeste lidstaten van de Europese Unie hebben zich tot dusver niet bereid getoond tot een dusdanige vorm van overheidsbemoeienis. De kans is daarom groot dat de door het parlement voorgestelde verscherpingen later door de Europese ministerraad worden afgewezen.

Vooral Frankrijk en een aantal zuidelijke lidstaten zijn voor het dwingend opleggen van 'Europese' quota aan de omroepen, om daarmee de Europese filmindustrie te beschermen tegen Amerikaanse concurrentie. De meeste EU-lidstaten hebben zo'n benadering al afgewezen. In het voorstel van de Europese Commissie waarover werd gestemd werd gepleit voor een lichtere vorm van quotering. “Waar mogelijk” zou ten minste 51 procent van de programma's een Europese oorsprong moeten hebben.

Door toedoen van het Europees Parlement is de Franse positie nu weer terug op de onderhandelingstafel. Nagenoeg alle Franse afgevaardigden stemden voor een verplichte, juridisch af te dwingen quotering. Dat leverde een meerderheid van 292 tegen 195 stemmen op. Maar als de tv-richtlijn, na behandeling door de EU-ministers, voor een tweede lezing in het parlement terugkomt, is een absolute meerderheid nodig.

Naar Amerikaans voorbeeld willen de parlementariërs ook dat ouders in de toekomst hun televisietoestel zo kunnen programmeren dat niet voor kinderen geschikte uitzendingen worden geweerd.

    • Wim Brummelman