Paradijs

In 1994 lekte een vertrouwelijke instructie uit, afkomstig van de wethouder voor de vernieuwing van de Bijlmermeer en bestemd voor de dienst Voorlichting van de gemeente Amsterdam. De oekaze verordonneerde om in het vervolg negatiever te berichten over de Bijlmer.

Afgelopen zaterdag (10 februari) meldde deze krant 'Huisartsen, postbodes en chauffeur durven Bijlmer niet meer in'. De gewekte indruk dat 'De Bijlmer' steeds harder op weg lijkt een no-go area te worden gaat in elk geval voor onze flats niet op. En ook voor de Bijlmer als geheel laten de jaarverslagen van politie en woningcorporatie (misdrijven- en vandalisme-cijfers) gelukkig een andere, positievere, ontwikkeling te zien.

Dit alles neemt niet weg dat de economische en maatschappelijke problemen van werkloosheid en tweedeling juist ook de Bijlmer hard treffen. Juist gezien de daarvoor broodnodige oplossingen (met name een mentaliteitsverandering op het terrein van scholing en de arbeidsmarkt) is het van het grootste belang de Bijlmer niet almaar als 'slecht' voor te stellen. De verhalen over criminaliteit vormen inderdaad een groter belang dan de criminaliteit zelf, zoals in het artikel gelukkig ook werd opgemerkt.