Optimix belegt weer in aandelensfeer

Beleggingsfonds Optimix, dat niet rechtstreeks in effecten belegt maar dat indirect doet met het houden van belangen in beleggingsfondsen (waaronder de Robeco Groep fondsen, Alrenta, Delta Lloyd Investment Fund, Postbank Beleggingsfonds), koesterde begin 1995 nog een overwegende positie in obligaties. Halverwege het jaar werd het accent verlegd naar de aandelensfeer als gevolg waarvan eind 1995 tweederde van het fondsvermogen in de aandelensector was belegd en een derde in obligatiebelangen. Dat plaatje ziet er nu weer anders uit. De vastrentende belangen zijn inmiddels verkocht, de opbrengst is à deposito geplaatst. In de aandelensector ligt de nadruk nu op Nederland (54 procent). Japan is met 18 procent ruim vertegenwoordigd. De aanhoudende aandelenhausse die de aandelenkoersen van Wall Street al enige jaren opstuwt, heeft Optimix vorig jaar en ook in 1996 tot dusver volledig gemist. Zoals directeur Boom het uitlegt:“Optimix heeft niet meegedaan aan de 'kooppaniek' in de VS”. “Inmiddels zijn de koersen in New York zo hoog dat het onverantwoord wordt geacht er alsnog in te stappen”. Wel bezit Optimix een bescheiden belang in Crystal Corporation, een onderdeel van het Quantum Fund waarmee de 'meesterbelegger' George Soros zijn successen behaalt.

Eind 1995 bedroeg het vermogen van Optimix 123,7 miljoen gulden, een daling van 3,9 procent. Dit kwam omdat twee inleggers overleden en hun bezit werd geliquideerd. De intrinsieke waarde van participaties Optimix steeg het afgelopen jaar met 11,5 procent van 384,28 gulden naar 428,66 gulden.