Multinationals Philips en Shell boeken meer winst

EINDHOVEN/ROTTERDAM, 15 FEBR. Het elektronicaconcern Philips heeft vorig jaar zijn winst verbeterd met bijna 400 miljoen gulden tot 2,52 miljard, ondanks een “tegenvallend vierde kwartaal”. Dat heeft Philips-topman Jan Timmer vanmorgen in Eindhoven bekendgemaakt.

De winstgroei van Philips komt neer op 18,5 procent. Het concern betaalt ƒ 1,60 dividend uit, 35 cent meer dan over 1994. Het aandeel Philips noteerde rond het middaguur ƒ 66,30, anderhalve gulden meer dan de slotkoers van gisteren.

Koninklijke/ Shell Groep heeft over 1995 een recordwinst behaald van 4,375 miljard pond sterling (11 miljard gulden). De bruto omzet van de Koninklijke/ Shell groep steeg met 13 procent van 84,3 miljard pond tot 95,5 miljard pond. Dit heeft het olie- en chemieconcern vanmorgen meegedeeld. De winst is zeven procent hoger dan vorig jaar. Door de kracht van de gulden is het resultaat in guldens met 2 procent gedaald.

De omzet van Philips nam vorig jaar toe met 5,7 procent tot ƒ 64,5 miljard. Belangrijkste groeisector van Philips was de produktie van chips en andere onderdelen, die met 21 procent toenam tot ƒ 10,7 miljard.

Timmer, die per 1 juli 1996 commissaris wordt van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, de Nederlandse tak van de Koninklijke/Shell Groep, toonde zich tevreden over de ontwikkelingen in 1995, het laatste volledige jaar warin hij president was.

In de herfst van 1996 wordt hij opgevolgd door bestuurder Cor Boonstra. Met de gedeeltelijke verkoop van de verliesgevende Duitse dochter PKI, in 1995, en de sanering, dit jaar, bij het noodlijdende Grundig meent hij dat Philips oplossingen heeft gevonden voor de “twee grote probleemgebieden”.

Philips verwacht wegens de matige economische ontwikkelingen, met name in Europa, in 1996 minder sterk te groeien dan in het afgelopen jaar. Het personeelsbestand zou niet wezenlijk veranderen. In 1995 steeg het aantal werknemers met 12.100 tot 265.100.

Bij Shell liep het rendement op gemiddeld geïnvesteerd vermogen licht op van 10,4 procent in 1994 tot 10,6 procent vorig jaar. Shell streeft naar een rendement van 12 procent. Het lage rendement ligt mede ten grondslag aan het besluit de hoofdkantoren en stafdiensten van de Groep af te slanken en voor een deel naar Londen te verplaatsen. Die ingreep werd vorig jaar aangekondigd en loopt op dit moment.

Wordt de waarderingsverandering van voorraden buiten beschouwing gelaten, dan bedraagt de winst 4,31 miljard pond, een stijging van acht procent. Dit cijfer geeft een beter beeld van de gang van zaken en maakt vergelijking met andere oliemaatschappijen mogelijk.