Koopkracht door minder groei onder druk

DEN HAAG, 15 FEBR. Het aantal banen en de koopkracht zullen dit jaar door een inzakkende economie minder hard groeien dan vorig jaar. Dat blijkt uit voorlopige berekeningen van het Centraal Planbureau.

De berekeningen zijn op 7 februari gemaakt ten behoeve van een vergadering van topambtenaren. Het Centraal Planbureau (CPB), zo blijkt uit de cijfers, gaat voor 1996 uit van een economische groei van 2 procent. Vorig jaar steeg het bruto binnenlands produkt (bbp) nog met 2,6 procent. De inzakkende groei kan volledig worden toegeschreven aan de afnemende wereldhandel. Met name de Duitse economie stagneert door lastenverzwaringen en loonstijgingen. Voor 1997 gaat het Planbureau weer uit van hogere groei. Afhankelijk van de loonsverhogingen die in nog af te sluiten CAO's worden overeengekomen gaat het CPB uit van een toename van de welvaart voor 1997 met 2,6 of 2,7 procent.

De werkgelegenheid neemt dit jaar, omgerekend in volledige banen, toe met 67.000. Deze banen bieden aan 84.000 personen meer werk. Vorig jaar groeide het aantal personen dat een baan kreeg van 12 uur of meer per week met 103.000. Omgerekend kwam dat neer op 75.000 volledige banen. Voor volgend jaar voorziet het CPB eenzelfde werkgelegenheidsgroei als afgelopen jaar.

De inflatie is voor 1996 naar boven bijgesteld. Stegen de consumentenprijzen vorig jaar nog met 2 procent, voor dit jaar gaat het CPB uit van 2,5 procent en ook volgend jaar ligt de inflatie boven de 2 procent.

De koopkracht van de modale werknemer (55.000 gulden bruto per jaar) neemt eveneens minder hard toe dan vorig jaar: 0,4 tegen 0,7 procent. Voor volgend jaar houdt het CPB in één variant zelfs rekening met een lichte koopkrachtdaling. Het CPB en topambtenaren van verschillende ministeries houden er rekening mee dat oplopende tekorten bij sociale fondsen en ziekenfondsen zullen leiden tot lastenverzwaring. Het kabinet kan echter ook besluiten tot extra ombuigingen op de begroting. Hierover is nog niets op papier gezet. De ministeries wachten de definitieve berekeningen van het CBP af. In de huidige berekeningen zitten naar verluidt grove onjuistheden. Zo gaat het CPB er nog van uit dat privatisering van de Ziektewet per 1 januari zou ingaan. Inmiddels is die datum verschoven naar 1 maart.