Kind van werkende moeder komt niets tekort

Het aantal moeders met een betaalde baan buitenshuis is de laatste jaren snel toegenomen. In 1993 had de helft van alle vrouwen van 30 tot 37 jaar naast een gezin ook een betaalde baan, in 1988 was dat nog maar 35 procent. Daarmee laait ook de discussie weer op over de vraag of de kinderen er niet bij inschieten als moeder uit werken gaat. “Welnee, die angst is ongegrond. Kinderen van moeders met een betaalde baan komen echt geen aandacht tekort,” verzekert drs. Liana Meijer van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), “Hun moeders besteden evenveel tijd aan hen als moeders zonder betaalde baan. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uur de moeder per week buitenshuis werkt. Je ziet wèl dat buitenshuis werkende moeders veel minder tijd in het huishouden steken, en ze hebben ook minder vrije tijd. Vrouwen die niet buitenshuis werken, zijn veel meer met het huishouden bezig en bemoeien zich dus ook niet voortdurend met hun kroost.”

In een onderzoek van het NIDI en de Universiteit Utrecht werden 558 vrouwen en 288 partners uit verschillende delen van ons land ondervraagd. Ze moesten aangeven hoeveel uur ze per week kwijt waren aan huishouden, kinderverzorging en kinderbegeleiding. “Het zou betrouwbaarder zijn om ze dagboekjes te laten bijhouden”, erkent Meijer, “maar dat is niet gebeurd. Dit was maar een onderdeeltje van een groter onderzoek, maar de uitkomst heeft ons wel verrast.”

Vooral moeders met kleine kinderen rennen zich rot, zo blijkt uit de cijfers. Ze zijn gemiddeld 30 uur per week kwijt aan kinderverzorging (zoals wassen, aankleden, kinderen naar bed brengen) en kinderbegeleiding (zoals samen spelen en voorlezen). De vaders besteden hieraan gemiddeld 14 uur per week.

Als de kinderen eenmaal vijf jaar of ouder zijn, zijn ze leerplichtig. Hun moeder is dan gemiddeld nog 14 uur per week met ze bezig, de vader 7 uur per week. Het maakt daarbij niet uit of de moeder buitenshuis werkt, en zo ja, hoeveel. Daarbij moet worden aangetekend dat de meeste moeders kleine deeltijdbaantjes hebben. Slechts vijf procent van de vrouwen met een kind onder de vijf werkt fulltime buitenshuis. “Misschien blijven kinderen van moeders die per week meer dan 24 uur werken 's avonds langer op en krijgen ze dan extra aandacht”, oppert Meijer. “Of misschien is hun moeder de hele zondag met ze in touw.” Ze heeft dat overigens niet nader onderzocht.

Duidelijk is in elk geval, dat het huishouden van de werkende moeder er wèl bij inschiet. Moeders met een jongste kind onder de vijf en een betaalde baan van 24 uur of meer per week zijn gemiddeld per week 28 uur kwijt aan boodschappen doen, koken, schoonmaken, wassen enzovoorts en hun partners 12 uur per week. Werkt de moeder van een kleuter onder de vijf niet buitenshuis, dan steekt ze gemiddeld 41 uur per week in huishoudelijke klussen en de vader 8 uur per week.