Hollende tyrannosaurus rex kon letterlijk doodvallen

Alweer een uitspraak uit het script van Jurassic Park is wetenschappelijk onhoudbaar gebleken, en wel dat Tyrannosaurus rex in staat was om een voluit rijdende terreinwagen bij te houden. De snelheid van 50 à 60 km/h die daarvoor nodig is, zou bij een struikelpartij het dier hebben gedood. Naar schatting woog een volwassen T. rex gemiddeld zo'n 6 ton. Bij een val komt dat gewicht minimaal anderhalve meter naar beneden: de afstand tussen de buik en de grond.

Behalve deze verticale val is er ook sprake van een horizontale component, want het rennende dier glijdt na een val een zekere afstand door. Het is dan afhankelijk van de hardheid van de bodem en de eventuele aanwezigheid van vegetatie in hoeverre de val wordt opgevangen. Bij een val op een zachte en verende bodem of op een laag vegetatie treedt minder schade op aan botten en ingewanden dan bij een val op een harde stenen ondergrond. Maar een zachte en verende ondergrond is voor een 6 ton wegend dier niet geschikt om met enige snelheid overheen te rennen. T. rex zal zich over het algemeen hebben bewogen over een harde ondergrond met weinig of geen vegetatie.

Berekeningen die onlangs zijn gepubliceerd in de Journal of Vertebrate Paleontology tonen aan dat het voor T. rex bij een snelheid van 20 m/s (72 km/h) onmogelijk moet zijn geweest om een val te overleven. Niet alleen zou de verticale component ervoor hebben gezorgd dat de romp grote schade opliep aan ingewanden en botten, maar ook zou de romp ongeveer drie meter verder doorglijden dan de veel minder zware kop, waardoor de nek breekt.

Een snelheid van hooguit 10 m/s (36 km/h) moet het veilige maximum zijn geweest. Voorpoten om de val te breken hadden deze dinosauriërs niet. De rudimentaire voorpoten waren wat dat betreft nutteloos. Ook op grond van de vorm en afmetingen van de achterpoten lijkt 10 m/s een beredeneerbare maximumsnelheid te zijn.

Een commentaar in Nature over deze berekeningen eindigde dan ook droogjes met de conclusie dat T. rex niet geschikt was om jeeps te achtervolgen.

    • Jelle W.F. Reumer