Enquête: wie is de Ideale Man?; Een domme zorgzame lieverd

Een brave man die juwelen geeft en niet van seks of uitgaan houdt, dat is het hoogste ideaal. Zo bleek uit een enquête die de uitgever van de Bouquet en Intiemreeksen hield onder lezeressen in 18 verschillende landen.

Wat maakt een man ideaal? Dat je van hem houdt misschien. Hoewel - juist de gekende man thuis is vaak niet alles wat een vrouw van een ideale man zou mogen verwachten. Zo'n thuisman wil misschien nooit uit, geeft nimmer een cadeautje, laat zijn sokken slingeren, heeft geen zin om de kinderen naar bed te brengen of de wasmachine te leren begrijpen, zal nu nooit eens hartelijk aanbieden om de keuken een goede beurt te geven terwijl een kind toch kan zien dat die keuken dat nodig heeft, hij hangt voor de tv en zapt of hij heeft bijzonder weinig tijd voor een goed gesprek - er kan van alles zijn met een thuisman.

De firma Harlequin Holland, uitgever van wat ze zelf 'romantische literatuur' noemt (Bouquet, Intiem, Baccara), wilde wel eens weten wat een man ideaal maakt. Nogal wis, die firma kan haar voordeel doen met ideale mannen. Die kunnen een mooie rol in de boekjes spelen. Zodoende is 5.700 vrouwen uit 18 verschillende landen gevraagd naar hun mening over de ideale man. De verrassendste conclusie is dat de ideale man het meest wegheeft van een hond. Hij moet een liefdevol en zorgzaam karakter hebben, hij is dolgraag thuis bij de haard, hij is onze beste vriend, lief voor kinderen en trouw (een beetje terugflirten mag wel). Om intelligentie bekommeren Nederlandse vrouwen zich nauwelijks (in tegenstelling tot de Grieksen en de Bulgaarsen), slechts 6 % vindt dat belangrijk. Misschien hebben ze ook wel gelijk, wat heb je aan een intelligente rotzak. Maar een domme zorgzame lieverd? De vragen zijn helaas weinig informatief gesteld, zodat niet uit te maken is wat de vrouwen zouden prefereren.

Wat is toch de geheimzinnige aantrekkingskracht van zulke lijsten? Ze maken enorm nieuwsgierig, alsof er werkelijk iets onthuld zou kunnen worden, een geheim, een nieuwtje, maar wat ze laten zien is vanzelfsprekend het keurignette gemiddelde. Redelijk maar saai en onbenullig. Want natuurlijk is het beter als een man niet boos gaat slapen (zo'n braaf antwoord op de vraag 'Wat zou jouw ideale man nooit doen?') maar mijn hemel, er zijn wel ergere dingen op de wereld dan een keertje boos gaan slapen. Misschien komt het door het voortdurend noemen van het woord 'ideaal' dat dingen als liederlijke dronkenschap, goklust, gevaarlijke drift, ziekelijke jaloezie, hoerenloperij, roekeloos autorijden of onbetrouwbaarheid helemaal niet bij de ondervraagden opkomen en dat ze behalve dat boze slapen weinig meer weten te verzinnen dan zappen, vieze kleren laten liggen en snurken. Snurken! Wat een onzin. Daar kan zo'n ideale man toch niets aan doen. Ruimt-ie altijd zijn natte handdoek op, fietst met de hond, flirt met mate terug intussen duidelijk makend dat hij al bezet is, heeft een leuke hobby en dan is hij nog niet ideaal omdat hij snurkt.

De enquête is zelf very Bouquetreeks, met vragen als “Als jouw ideale man een filmster zou zijn, wie zou hij dan zijn?” (Rutger Hauer, zeggen de Nederlandsen zoet) en “Wat is het perfecte cadeautje dat de ideale man jou geeft?” Het antwoord op die vraag is niet te geloven: juwelen. Oh, oh, zouden vrouwen echt zo erg zijn als ze lijken uit deze enquête? Maar ja wat moet een mens ook antwoorden op zo'n krankjorume vraag. Het perfecte cadeautje. Bwwgg, alleen het woord 'perfect' al. Zelfs als je dat vervangt door leukste, aardigste, liefste - het liefste cadeautje wordt door de ideale man zelf verzonnen en is iets dat te maken heeft met waar je van houdt of waar je je voor interesseert. De ideale man komt natuurlijk niet met zoiets stoms en onpersoonlijks als juwelen. Tenzij we zo snel mogelijk weer van de ideale man afwillen om rijk achter te blijven.

Aan seks doet de ideale man niet, althans daar wordt niet naar gevraagd. En verrassend genoeg: een uiterlijk heeft hij ook niet. Geen vragen naar lichaamsbeharing (vinden de meeste vrouwen, zou je toch wel willen weten, die geschoren borstkassen nu echt mooi?), spierballen, vierkante kinnen, ogen die gewend zijn in de verte te kijken, parelwitte tanden en brede schouders - kan dat vrouwen allemaal niets schelen? Wat mooi onthecht. Alleen het karakter telt.

Van kunstenaars, musici en wetenschappers moeten de Nederlandsen niet veel hebben, 19 procent geeft de voorkeur aan een machtige zakenman. Dat maakt het weglaten van vragen naar het uiterlijk wel begrijpelijker. Geen droefgeestiger aanblik dan een groep oudere zakenmannen - en ouder zijn ze want de ideale man is bij voorkeur 'ouder dan ik'. En ik blijft ook niet eeuwig drieëntwintig, zeker niet als ik een Bouquetreekslezeres is want die zijn gemiddeld niet zo heel jong.

Laten we maar hopen dat hij niet ineens massaal opduikt, de ideale goejige zakenman, die voetbalt, een nondescripte hobby heeft en juwelen voor ons koopt en die ons, want dat is zijn 'meest aantrekkelijke eigenschap' zo'n 'goed gevoel geeft over mezelf'. Dat verdienen we helemaal niet, dat goede gevoel.

    • Marjoleine de Vos