Echte meesters (1)

Het is natuurlijk aardig, de kunstkenners die, misleid door hun intuïtie, de producten van Han van Meegeren voor werken van Vermeer hielden, nog eens de revu te laten passeren (NRC HANDELSBLAD, 9 februari). Het zou nòg aardiger zijn geweest als de schrijfster, Lucette ter Borg, er aan herinnerd had, dat er al in een zeer vroeg stadium andere kenners waren, die in de gaten hadden dat het hier niet om echte Vermeers kon gaan, namelijk Mau van Dantzig en Willy Sandberg.

    • Marius Flothuis