Diekstra en Springer

Als Jerry Springer niet had bestaan, zou René Diekstra hem hebben uitgevonden. Dit is de slotzin van het artikel 'Allemaal Jerry Springers in de dop' van de hand van Frits Abrahams (7 februari). Eerder in dit artikel schrijft hij over de platte gewiekstheid van Springer en de voosheid van diens programma. Deze 'kwaliteiten' mogen en kunnen toch niet worden toegekend aan de serie 'Het onderste boven' van Diekstra, die uitermate beschaafd wordt gepresenteerd door Elsemieke Havenga.

    • J.A. Imhoff