Coalitie verdeeld over eigen bijdrage

DEN HAAG, 15 FEBR. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn het gisteren niet eens geworden over de invoering van eigen bijdragen voor ziekenfondspatiën.

Vanaf 1 januari 1997 zouden die eigen bijdragen moeten worden ingesteld. De PvdA voelt hier vooralsnog niets voor. Volgens de socialisten kan geld beter uit de zorgsector worden gehaald door de doelmatigheid te verhogen. D66 en VVD vinden dat de afspraken in het regeerakkoord niet geschonden mogen worden.

De meest betrokken bewindslieden en de de fractiewoordvoerders van de regeringspartijen zijn gisteren in het Torentje bijeen gekomen om de impasse te doorbreken. De partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen. VVD en D66 ergeren zich aan de starre houding van de PvdA. De ministerraad zal morgen proberen tot een besluit te komen.

In het regeerakkoord staat dat er een eigen risico voor de ruim negen miljoen ziekenfondspatiënten ingevoerd zou moeten worden, maar in augustus vorig jaar werd besloten om de passage uit het akkoord te veranderen. In plaats van een eigen risico zouden eigen bijdragen ingevoerd moeten worden die gebonden zijn aan een bepaald maximum.

Om de patiënten te prikkelen doelmatiger van de zorg gebruik te maken moet een systeem worden ingevoerd waar voor elke medische handeling moet worden betaald. Met het invoeren van eigen bijdragen moet een bedrag van negenhonderd miljoen worden bezuinigd.

Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) vindt dat er eerst maar eens moet worden gekeken of de verspillingen in de zorgsector kunnen worden weggenomen. “Er is afgesproken dat eigen bijdragen zo moeten worden ingevoerd dat burgers daar eventueel vanaf kunnen zien, maar als er een bijdrage geldt voor een blinde-darmoperatie kan je moeilijk van de zorg afzien. We zullen ons constructief opstellen,”

De PvdA voelt niets voor een nominale eigen bijdrage met een maximum van tweehonderd gulden zoals het kabinet aanvankelijk van plan leek te zijn. “Dat zou bijna hetzelfde zijn als het eigen risico”, aldus Oudkerk.

Voor de VVD maakt het niet zoveel uit of er uiteindelijk zal worden gekozen voor een eigen risico of een eigen bijdrage. “Het kostenbewustzijn bij de mensen moet worden vergroot”, aldus Tweede-Kamerlid Kamp (VVD). Kamp is voor het invoeren van een nominaal bedrag dat aan een bepaald maximum is gesteld.

De VVD voelt niets voor een inkomensafhankelijke bijdrage. D66 wil de chronisch zieken en de minima tot dertigduizend gulden vrijwaren van een eigen bijdrage. De rest van de ziekenfondspatiënten zal dan een nominale eigen bijdrage tot een maximum van tweehonderd gulden moeten betalen.

“Er moet een compromis komen dat zorginhoudelijk te verdedigen is”, zegt Kamerlid Van Boxtel (D66). Iedereen zal volgens D66 moeten bijdragen om de kosten in de gezondheidszorg in toom te houden, ook de patiënten. “Er dreigen forse overschrijdingen van het budget aan te komen. We hebben bepaalde afspraken gemaakt en daar moeten we ons aan houden. Niemand maakt zich geliefd met het invoeren van eigen bijdragen, maar zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het eist van alle coalitiepartijen concessies”, aldus Van Boxtel.