Bijna alle ziekenhuizen gedogen euthanasie

DEN HAAG, 15 FEBR. Vrijwel alle ziekenhuizen staan euthanasie en hulp bij zelfdoding toe. Hetzelfde geldt voor ruim tweederde van de verpleeghuizen. Dit is gebleken bij een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Minister Borst (Volksgezondheid) wil nu met de Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg overleggen welke aanbevelingen zij de instellingen zal doen om een verder beleid voor euthanasie en hulp bij zelfdoding te ontwikkelen.

Het onderzoek is gehouden onder 606 instellingen, dat is 85 procent van het totaal. Gebleken is dat de meeste ziekenhuizen en verpleeghuizen op papier hebben vastgelegd wat hun beleid is bij euthanasie en hulp bij zelfdoding. Een uitzondering vormen de meeste instellingen voor verstandelijk gehandicapten en in de psychiatrie. Voor deze instellingen blijken euthanasie en hulp bij zelfdoding nauwelijks een onderwerp te zijn, omdat hun meeste bewoners wilsonbekwaam zijn.

Bij een minderheid onder de verpleeghuizen is euthanasie en hulp bij zelfdoding verboden. In de meeste gevallen zijn dit verpleeghuizen met een levensbeschouwelijke signatuur. De overige directies van ziekenhuizen en verpleeghuizen voeren volgens de onderzoekers “een veroorlovend of gedogend beleid” voor euthanasie en hulp bij zelfdoding.

In de meeste instellingen ontbreekt een schriftelijk beleid voor levensbeëinding zonder verzoek - hetgeen wel onder de meldingsplicht bij justitie valt - of voor bijzondere groepen, zoals comapatiënten en demente bejaarden. Volgens de onderzoekers wil dit nog niet zeggen dat er op het niveau van de afdelingen ook geen richtlijnen zijn. Ook zijn er meestal geen richtlijnen voor beslissingen over levensbeëindiging die tot het normaal medisch handelen worden gerekend. Een uitzondering daarop vormen besluiten om patiënten niet meer te reanimeren; de helft van de ziekenhuizen heeft daarvoor wel een richtlijn.

Overigens maken maar weinig verpleeghuizen en vrijwel geen ziekenhuizen hun euthanasiebeleid ongevraagd aan de patiënten bekend, aldus het onderzoek.