'Abeltje' wordt toch voor de omroep verfilmd

AMSTERDAM, 15 FEBR. Het Stimuleringsfonds voor omroepprodukties is toch bereid bij te dragen aan de financiering van de verfilming van het kinderboek Abeltje van Annie M.G. Schmidt. Aanvankelijk weigerde het fonds een subsidie van 2 miljoen gulden, omdat men de produktie van 11 miljoen te duur vond. Het fonds dacht dat de kosten voor de tv-serie Abeltje per uur televisie 3,5 tot 4,5 miljoen gulden zouden bedragen. Het fonds wees de subsidie daarna af, omdat een bijdrage van het fonds 'niet meer in redelijke verhouding tot de produktiekosten' zou staan, en dat is een van de voorwaarden voor subsidie. Producent Burny Bos heeft in een bezwaarprocedure uiteengezet dat de hoge produktiekosten voor Abeltje niet alleen voor rekening van de tv-serie komen, maar ook voor de film die van de serie wordt gemaakt. Bovendien zijn de kosten hoog vanwege de bijzondere animaties die nodig zijn voor de serie. Er zijn speciale trucages nodig om de lift van Abeltje te laten vliegen. Abeltje, dat Annie M.G. Schmidt in 1953 schreef, gaat over een liftjongen in een groot warenhuis, die met zijn lift vol mensen door het dak van het warenhuis schiet en een reis om de wereld maakt. Het fonds is na de bezwaren alsnog akkoord gegaan met een subsidie van 2 miljoen. De producenten hebben al 9 miljoen gefinancierd, ondermeer met bijdragen van de Belgische en Duitse tv.