Zalm wil delen in Europese meevaller

DEN HAAG, 14 FEBR. Minister Zalm (Financiën) wil dat een meevaller op de Europese landbouwbegroting van ongeveer 14 miljard gulden wordt teruggesluisd naar de lidstaten. Voor Nederland zou dit een meevaller opleveren van ongeveer 840 miljoen gulden.

Dat werd gisteren duidelijk tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de Europese Unie. Zalm reageerde op een voorstel van voorzitter Santer van de Europese Commissie die de meevaller wil gebruiken voor intensiveringen op andere beleidsterreinen, waaronder het bestrijden van de werkloosheid in de Europese Unie.

Zalm weet zich gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. De bewindsman onderstreepte dat ook zijn Europese collega's weinig voelen voor uitgavenverhogingen. Bij een vergadering tekenden zijn Duitse, Britse en Zweedse collega's direct protest aan tegen het voorstel van de voorzitter van de Europese commissie.

Volgens Zalm zijn uitgavenverhogingen in Europees verband “absoluut niet aan de orde”. De bewindsman wijst erop dat de meevaller nog niet is gerealiseerd. Bovendien moeten de lidstaten en de Europese Unie financiële ruimte overhouden voor de verdere liberalisering van het landbouwbeleid en voor de toetreding van Polen, Tjechië, Slowakije en Hongarije.

Voor het Europese landbouwbeleid staat in 1999 maximaal 47,1 miljard ecu (ongeveer 94,2 miljard gulden) op de begroting. Naar verwachting blijven de werkelijke uitgaven in 1999 op 40 miljard ecu steken. De voorzitter van de Europese Commissie Santer wil de meevaller van 7 miljard ecu niet terugsluizen naar de lidstaten.

De regering en de Tweede Kamer zijn het er ook over eens dat de netto positie van Nederland binnen de Europese Unie (het saldo van uitgaven en ontvangsten) na 1999 moet verbeteren. Op dat moment komt de financiering van de Europese begroting opnieuw aan de orde.