Wethouder Smit weg na besluit over Rotterdam

ROTTERDAM, 14 FEBR. De Rotterdamse havenwethouder R. Smit heeft vanuit Roemenië bevestigd op te zullen stappen nu er geen uitzicht meer is op een stadsprovincie.

Smit zal zijn aftreden naar verwachting volgende week officieel bevestigen na overleg met het college van B en W. “Ik weet echt niet meer hoe het verder moet”, zei Smit maandag. “We geven dit jaar in de regioraad 650 miljoen gulden uit, op volstrekt verkokerde wijze, zonder enige democratische controle. De maatschappij gaat steeds sneller, het bestuur wordt steeds logger.”

Smit had na het referendum over de stadsprovincie in juni, waarbij 86,4 procent van de Rotterdammers tegen de opdeling van hun stad stemden, zijn lot al verbonden aan de stadsprovincie. Wethouder Van den Muijsenberg van de VVD kondigde eerder aan zich op zijn positie te beraden. Vanuit de partij wordt druk op hem uitgeoefend aan te blijven.

Gisteravond lieten vier leden van de regioraad, het bestuursorgaan dat per wet is ingesteld als voorloper op de stadsprovincie, weten op te stappen. Het betreft vice-voorzitter J. Verbree, burgemeester van Capelle a/d IJssel, vice-voorzitter M. Jansen, burgemeester van Krimpen a/d IJssel, H. van Duyn, burgemeester van Rozenburg en J. Wienen, wethouder van Ridderkerk. De bestuurders toonden zich diep teleurgesteld over het mislukken van de stadsprovincie. Verbree: “We zijn terug bij af, verder terug eigenlijk als je kijkt naar het wantrouwen tussen Rotterdam en de randgemeenten. Burgmeester Jansen sprak van een “dolle dinsdag voor het binnenlands bestuur” en voelde zich “misleid, bedrogen en beschadigd”

De toekomst van de regioraad is ongewis. De gemeenten in de Rijnmond moeten in de komende weken bekijken of ze dit bestuursorgaan nog langer in stand willen houden. Bestuurders van de randgemeenten verwachtten gisteren op korte termijn grote weerstand tegen samenwerking met Rotterdam. Het feit dat Rotterdam na het referendum elke opdeling van de stad afwees, wordt als verraad ervaren. De door Rotterdam voorgestelde en door de PvdA en D66 gesteunde oplossing - een stadsprovincie met een ongedeeld Rotterdam, waarna over vier jaar tijdens een 'evaluatiemoment' alle gemeentegrenzen ter discussie komen te staan - werd door burgemeester Jansen van Krimpen aan den IJssel een verkapte poging tot annexatie genoemd. Ook had men geen enkel vertrouwen in een versterkte rol van de provincie Zuid-Holland om het regionaal overleg te coördineren.

De Rotterdamse wethouder Den Oudendammer zei gisteren dat Rotterdam de komende tijd alles zal investeren in het herstel van het geschade vertrouwen tussen Rotterdam en de randgemeenten. Hoewel hij namens het college van B en W zijn teleurstelling uitsprak over het eind van de stadsprovincie, was hij tevreden over het feit dat een meerderheid van de Kamer bevestigde dat een stadsprovincie mogelijk was met een ongedeeld Rotterdam.