Wallage kon stedenlobby niet stuiten

DEN HAAG, 14 FEBR. Tegen de verzamelde krachten van Amsterdam en Rotterdam was Den Haag niet opgewassen: als een niets ontziende stoomwals kwam vorig jaar vanuit de twee steden een lobby op gang tegen de kabinetsplannen met de stadsprovincie. Met name binnen de PvdA zijn de nodige prominenten door die lobby platgedrukt. D. de Cloe, woordvoerder binnenlandse zaken en voorstander van de stadsprovincie werd ruw opzij gezet door het Rotterdamse fractielid P. van Heemst dat het woord ging voeren namens zijn partij. Staatssecretaris A.G.M. van de Vondervoort zag zich genoodzaakt haar plannen in te trekken.

Ook fractieleider J. Wallage lijkt niet ongeschonden uit de strijd te zijn gekomen. Hij is niet in staat geweest de opmars van Van Heemst in zijn fractie te stoppen waardoor Van de Vondervoort, de ex-wethouder die Wallage in 1994 zelf uit Groningen naar Den Haag haalde, gisteren gezichtsverlies leed. Ook kon hij zijn belofte van september vorig jaar niet na komen. Toen zette Wallage zijn handtekening onder een compromisvoorstel dat voorzag in een gewijzigde stadsprovincie voor Rotterdam, maar nog steeds in een opdeling van de stad.

Is de fractieleider van de PvdA niet meer goed voor zijn eigen handtekening?

Wallage: “Ik heb bij dat akkoord van september op één onderdeel een voorbehoud gemaakt. Ik was ongelukkig met de verhouding arm-rijk in de nieuwe opzet omdat de welvarende randen van Rotterdam erbuiten vielen. Maar ik geef toe: mijn ideaal of illusie was dat er toch op de een of andere manier een opdeling van de stad te realiseren zou zijn. Ook ik heb daarna moeten constateren dat die optie niet gedragen werd door de betrokkenen.”

    • Kees Versteegh