Vorming kabinet in Italië mislukt

ROME, 14 FEBR. De kans op vervroegde verkiezingen in Italië is gestegen nadat formateur Antonio Maccanico vanmorgen bekendmaakte dat het hem niet is gelukt een hervormingskabinet met brede politieke steun te vormen.

De 71-jarige Maccanico gaf zijn formatie-opdracht terug aan president Oscar Luigi Scalfaro. Deze moet nu kiezen tussen een nieuwe formatiepoging en het uitschrijven van vervroegde verkiezingen. Na een gesprek van ruim anderhalf uur met Scalfaro zei Maccanico te hopen dat zijn inspanningen niet verloren zouden gaan. Dat wordt gezien als een aanwijzing dat Scalfaro een laatste poging zou willen wagen.

Mediamagnaat Silvio Berlusconi en de linkse leider Massimo D'Alema hadden twee weken geleden een principe-akkoord gesloten over hervormingen. Maccanico zei “buitengewoon verbitterd” te zijn dat het hem niet is gelukt een hervormingskabinet te vormen terwijl veel partijen daar in principe voor zijn. Bij de uitwerking stuitte hij op onoverbrugbare meningsverschillen.

D'Alema zei gisteravond dat de enige oplossing nu vervroegde verkiezingen zijn. Berlusconi wil het nog één keer proberen. Hij pleit voor een zakenkabinet en wil tegelijkertijd een grondwetgevende vergadering laten kiezen die een deel van de grondwet moet herschrijven om de daadkracht en de efficiëntie van het openbaar bestuur te vergroten.

Van verschillende kanten wordt gezegd dat doormodderen geen zin heeft. De voorzitter van de werkgeversorganisatie Confindustria, Luigi Abete, pleitte vanmorgen voor snelle verkiezingen omdat “verdere fases van dobberen niet verenigbaar zijn met de doelen van sanering (van de overheidsfinanciën, red.) en de aansluiting bij Europa”.

Volgens D'Alema zijn de onderhandelingen stukgelopen op het verzet van Berlusconi's bondgenoot Gianfranco Fini, leider van de ex-neofascistische Nationale Alliantie.

Maccanico zei vanmorgen dat de eis van Fini dat de voorgestelde hervormingen zouden worden opgenomen in een regeringsprogramma onconstitutioneel is en de onderhandelingen aanzienlijk heeft bemoeilijkt. Berlusconi en Fini hebben in hun repliek gewezen op de grote meningsverschillen in het linkse kamp.

    • Marc Leijendekker