Top over drugs uitgesteld na Frans bezwaar

PARIJS/DEN HAAG, 14 FEBR. Het topoverleg over drugsbeleid met Frankrijk, Duitsland en de Benelux dat voor 7 maart stond gepland in Den Haag, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat hebben officiële bronnen in Parijs vanmorgen bevestigd.

Pogingen om in voorbereidende gesprekken met hoge ambtenaren begrip bij de Franse regering te kweken voor het Nederlandse liberale drugsbeleid, hebben onvoldoende resultaat gehad. De Franse regeringswoordvoerder Lamassoure zei vanochtend tegenover deze krant dat het “alleen zin heeft om een topconferentie te houden als er uitzicht is op positieve resultaten”. Lamassoure wilde echter niet bevestigen dat de top was uitgesteld, zoals eerder uit andere Franse regeringsbronnen werd vernomen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vanmorgen nog niet over het uitstel te zijn ingelicht. “Wat ons betreft staat de top nog voor 7 maart op de agenda”, aldus de woordvoerder. Volgens hem was het laatste voorbereidende overleg, gisteren tussen Franse en Nederlandse ambtenaren, “constructief” en zijn er afspraken gemaakt over praktische samenwerking.

De Franse president, Chirac, maakt bezwaar tegen het gedogen van coffeeshops in Nederland en is bezorgd over het Franse drugstoerisme. De Nederlandse regering heeft in haar in september gepresenteerde drugsnota - die juist beoogde de buitenlandse bezwaren tegen het Nederlandse gedoogbeleid te verminderen - onder meer voorgesteld om de maximale hoeveelheid cannabis voor klanten terug te brengen van 30 naar vijf gram. Maar voor de Fransen is dat niet voldoende. “Zij willen een verbod op coffeeshops en een verbod op de verkoop van drugs aan buitenlanders”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie. De manoevreerruimte van de Nederlandse regering is beperkt omdat de drugsnota volgende maand nog moet worden goedgekeurd.

De Duitse regering is verrast door het bericht dat Frankrijk de top wil uitstellen. Bondskanselier Kohl heeft belang bij het topoverleg omdat hij wil dat het Verdrag van Schengen snel wordt uitgevoerd.

Pagina 4: 'Ambtelijk overleg wordt voortgezet'

Het Verdrag van Schengen is door Frankrijk nog niet in werking gesteld. De Franse premier, Juppé, verklaarde eergisteren nog voor de Frans-Duitse televisie dat Frankrijk de grenscontroles niet zal opheffen zolang er geen sprake is van een geharmoniseerd drugsbeleid in Europa. “Wij willen dat Frankrijk doet wat is afgesproken en hadden gehoopt dat deze bijeenkomst [de drugstop, red.] daaraan zou bijdragen”, aldus de woordvoerder van de Duitse ambassade in Den Haag.

Chirac had een grotere toezegging van Nederlandse kant verwacht dan hem is geboden. In het Frans-Nederlandse commmuniqué dat morgen uitkomt, staan vooral praktische afspraken over politiële en douane-samenwerking. Die zijn voor Chirac, die zich in eigen land sterk heeft gemaakt voor harde aanpak van drugs en criminaliteit, niet voldoende om een reis naar Den Haag te ondernemen. Hij wilde een meer fundamentele concessies van de Nederlandse regering die zou neerkomen op het op de helling zetten van het gedoogbeleid. Een nieuwe datum voor de top is niet vastgelegd, maar, in Parijs wordt onderstreept dat de tot nu toe behaalde resultaten in het overleg met Nederlandse ambtenaren niet verloren zullen gaan en er op ambtelijk niveau zal worden doorgewerkt.

Het Nederlandse Tweede Kamerlid F. Weisglas (VVD) noemde het vanochtend een “vreemde gang van zaken” dat de Franse regering de top uitstelt, omdat de Nederlandse drugsnota was al verschenen toen de regeringsleiders afspraken om op 7 maart bijeen te komen. “Als ze kritiek hadden dan hadden ze dat eerder moeten bedenken”, aldus Weisglas. Hij heeft begrip voor de Franse bezwaren, maar vindt dat Frankrijk moet begrijpen dat Nederland “zelfstandig beleid maakt en dat gebeurt over twee weken in de Kamer als de drugsnota wordt behandeld”.

Kamerlid De Hoop Scheffer (CDA) noemde het uitstel van de drugstop vanmorgen een terugslag voor 'Schengen' en de justitiële samenwerking in Europa. Volgens hem heeft Chirac met het uitstel een “kans gemist om de betrekkingen te intensiveren”. De Hoop Scheffer zegt de Franse bezwaren echter wel te delen en meent ook dat het conflict met Frankrijk van invloed zal zijn op de behandeling van de drugsnota, begin volgende maand, in de Kamer. “Wij zullen de regering de boodschap meegeven dat je niet enerzijds om Europese integratie kan vragen en je anderzijds verwijderen van de hoofdmoot met je drugsbeleid”.

De Franse regering heeft volgens het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken nooit officiëel gemaakt dat het Nederlandse drugsbeleid reden is om het Verdrag van Schengen op te schorten en de grenzen dicht te houden. Het officiële standpunt is dat de Franse grensbewaking wordt gehandhaafd om terrorisme tegen te gaan. Frankrijk werd deze zomer geteisterd door een golf van bomaanslagen door Algerijnse fundamentalisten en had daarmee een geldige reden zich te beroepen op de ontsnappingsclausule in 'Schengen' op grond van bescherming van de binnenlandse veiligheid. Maar ook voordat sprake was van bomaanslagen in Frankrijk, had de Franse regering, na de inwerkingstelling van Schengen in de andere zes lidstaten, al aangekondigd dat zij grenscontroles bij de luchthavens zou handhaven.