Tietmeyer: beter uitstel EMU dan ontsporing

FRANKFURT, 14 FEBR. Het is misschien beter de Economische en Monetaire Unie (EMU) uit te stellen. Dat is nog altijd te preferen boven een versoepeling van de voorwaarden. De EMU moet immers een stabiele unie zijn, zo meent president Tietmeyer van de Duitse centrale bank. Daarmee sprak de Bundesbank voor de eerste keer openlijk over een mogelijk uitstel van de EMU en de invoering van de euro als eenheidsmunt. “De trein van de monetaire eenheid mag niet ontsporen als die eenmaal in beweging is gekomen. Zonodig levert een uitstel minder problemen op dan een ontsporing in een later stadium”, aldus Tietmeyer. (KRF, Reuter)