Staatssecretaris trekt voorstel in; Plan stadsprovincie Rotterdam sneuvelt

DEN HAAG, 14 FEBR. Staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) heeft gisteren in de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de stadsprovincie Rotterdam ingetrokken. Dit deed zij nadat de Kamer een amendement van PvdA en D66 had aanvaard waarin Rotterdam niet zou worden opgedeeld. Dat willen Van de Vondervoort en minister Dijkstal niet voor hun rekening nemen.

“Het risico van mislukking is te groot”, zei Van de Vondervoort tegen de Kamer. Het amendement dat Van Heemst (PvdA) en Scheltema (D66) hadden ingediend kreeg de steun van GroenLinks, SP, SGP, de Groep-Nijpels, AOV, Unie 55+ en CD. De VVD, en ook oppositiepartij CDA, steunden het kabinetsplan, dat uitging van een opdeling van Rotterdam in vijf nieuwe gemeenten.

Dijkstal zei vorige week in het debat dat een mislukking van de stadsprovincie Rotterdam onvermijdelijk consequenties heeft voor de plannen in de overige stedelijke gebieden, Amsterdam, Haaglanden, Utrecht, Arnhem/Nijmegen, Eindhoven/ Helmond en Twente.

Dijkstal zei de komende tijd na te gaan denken over het vervolg van de bestuurlijke vernieuwing. “Die is hiermee niet dichterbij gekomen”, constateerde hij. “We laten nu eerst de temperatuur wat zakken”, aldus Dijkstal. De Tweede Kamer heeft nog geen

antwoord gevonden op de vraag hoe de bestuurlijke vernieuwing wordt voortgezet. Van Heemst zei gisteren dat het afblazen van 'Rotterdam' geen consequenties hoeft te hebben voor de overige regio's.

De Rotterdamse havenwethouder, R. Smit (CDA), heeft vanuit Roemenië nog eens bevestigd te zullen opstappen. Hij zal zijn aftreden naar verwachting volgende week officieel bevestigen na overleg met het college van B en W. Gisteravond besloten vier leden van de regioraad, het bestuursorgaan dat per wet is ingesteld als voorloper op de stadsprovincie, op te stappen. Burgemeester Jansen van Krimpen aan den IJssel sprak van een “dolle dinsdag voor het binnenlands bestuur” en voelde zich “misleid, bedrogen en beschadigd”.

In tal van bestuurderskringen is teleurgesteld gereageerd op het einde van de stadsprovincie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden dat het op dit moment “weinig zinvol” is om de voorbereidingen voor de stadsprovincie Haaglanden voort te zetten. De Regio Twente liet weten te blijven geloven in de vorming van een mini-provincie rondom Enschede en Hengelo.

In Amsterdam werd verheugd gereageerd op de intrekking van de wetsvoorstellen. Wethouder Ter Horst zei te verwachten dat nu ook de opsplitsing van Amsterdam definitief van de baan is. Volgens de commissaris van de koningin in Noord-Holland, Van Kemenade, is het idee van de stadsprovincie sinds gistermiddag “niet meer denkbaar”.