Sportzender

Met verontwaardiging heb ik kennis genomen van de plannen van de KNVB rond het beginnen van een eigen sportzender. Naast de veel gehoorde tegenargumenten miste ik tot nu toe de aandacht voor de vele mensen die in voetbal in het geheel niet geïnteresseerd zijn, maar die straks via hun kabelnet misschien tòch wel gedwongen worden er aan mee te betalen!

Dat er op dit punt precedenten zullen zijn, mag niet als voorwendsel dienen dit kwaad alleen maar groter te maken.

    • Ico van der Willik