Procedure werd half januari veranderd

De KNVB wil met andere partijen een sportkanaal beginnen. De NOS die samen met Filmnet en HMG ook een bod heeft uitgebracht op de uitzendrechten van voetbal, voelt zich misleid. Een overzicht van het gevecht om voetbalrechten.

20 nov. Het 'bidbook' waarin de KNVB de voetbalrechten aanbiedt is klaar. Onder het kopje 'Het realiseren van een eigen zender' staat in dit bidbook (pagina 13): “(...) hierbij is sprake van 100 procent invloed/ controle; in het kader van deze inschrijvingsprocedure is het verder uitwerken van deze mogelijkheid niet relevant”. Zo wordt de indruk gewekt dat een apart sportkanaal niet tot de opties behoort.

15 dec. Sluiting van de eerste termijn voor het uitbrengen van een bod. In aanwezigheid van de notaris deponeren de gegadigden NOS, Filmnet, Holland Media Groep HMG, Arcade en SBS ieder een afzonderlijk bod. Als producenten zijn aanwezig: Endemol, ID-TV en D&B. Endemol doet hier het eerste bod voor een nieuw consortium. De NOS veronderstelt dat Endemol slechts een bod doet op de produktierechten van het betaald voetbal, en niet op de uitzendrechten.

15 jan. De tweede biedingstermijn sluit. De alliantie NOS/ Filmnet/ HMG doet gezamenlijk voor een periode van vier jaar een bod op de uitzendrechten van 110 miljoen gulden per jaar.

19 Jan. NOS/ Filmnet/ HMG ontvangt van de KNVB een brief waarin staat dat de procedure zoals in het bidbook beschreven, is beëindigd. Verder deelt de bond mee dat, behalve met NOS/ Filmnet/ HMG, wordt onderhandeld met twee andere partners. Een daarvan is een niet nader genoemd “interessant nieuw consortium”. (Later zal blijken dat het gaat om een verbond van onder meer Endemol, Philips, ING Bank en producent Willem van Kooten.) Bij monde van financieel directeur B. Geersing maakt de NOS bezwaar tegen het tussentijds veranderen van de procedure. De NOS legt dit bezwaar niet schriftelijk vast.

22 jan. De laatste biedingstermijn sluit. Het nieuwe consortium doet het hoogste bod. Onderdeel van het bod is dat de KNVB een risicoloos aandeelhouderschap krijgt. De alliantie NOS/ Filmnet/ HMG verhoogt haar bod naar 900 miljoen gulden voor zeven jaar.

8 febr. De alliantie NOS/ Filmnet/ HMG levert 'heads of agreement' in bij de KNVB. Hierin staan de belangrijkste voorwaarden voor een mogelijke overeenkomst tussen KNVB en de alliantie.

9 febr. Het bestuur van de KNVB kiest voor het bod van het nieuwe consortium: Philips Electronics (21%), ING Groep (21%), Endemol Entertainment (21%), een nog op te richten Stichting Kabelbelangen (15%), KNVB (10%), NUON Telekabel (7%), De Hoge Noot van Willem van Kooten (5%).

10 febr. De KNVB maakt bekend dat de bond, met goedkeuring van de clubs (Ajax en Feijenoord uitgezonderd), de voetbalrechten verkoopt aan een nieuw sportkanaal waarin de bond zelf voor 10 procent deelneemt.