Premie moet omhoog voor tekort in kas van AWBZ

DEN HAAG, 14 FEBR. De Ziekenfondsraad wil dat het kabinet het premieplichtig inkomen verhoogt voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Zo kunnen de tekorten die zijn ontstaan in de kassen worden aangevuld. Volgens de raad betalen minder mensen een AWBZ-premie dan door het kabinet aanvankelijk werd ingeschat. Voor 1995 is in de kassen van de AWBZ het tekort opgelopen tot 1,8 miljard gulden.

Volgens een woordvoerder van de raad is met name in de kas van de AWBZ een tekort ontstaan door overschrijdingen in de uitgaven van ouderen- en gehandicaptenzorg. De raad zal minister Zalm (Financiën) oproepen om het bedrag (de eerste schijf) waarover de AWBZ-premie geheven wordt te verhogen. In 1995 bedroeg de premie nog 8,55 procent van 45.325 gulden. Dit jaar is dat percentage teruggebracht naar 7,35. Uit de AWBZ worden onverzekerbare risico's, zoals ouderen- en gehandicaptenzorg, gefinancierd.

Ook in de kassen van de Ziekenfondswet is een tekort, van 2,6 miljard gulden. Dat is volgens de ziekenfondsraad vooral veroorzaakt door “tegenvallers aan de uitgavenkant”. De raad zal het kabinet niet adviseren de ziekenfondspremies te verhogen, maar de uitgaven beter te beheersen. De premies in de ziekenfondswet zijn gedaald van 8,25 procent in 1995 naar 7 procent in 1996, maar dit is opgevangen door een extra bijdrage van het rijk van 2,7 miljard gulden. “Het beleid dat het kabinet wenst, wijkt nog wel eens af van het feitelijk beleid. Wij zijn boekhouder van de kassen en kunnen geen beleid uitvoeren. Het enige dat we kunnen doen is het signaleren van de tekorten die zijn ontstaan”, zegt een woordvoerder van de Ziekenfondsraad.

De raad adviseert het kabinet jaarlijks over de hoogte van de premies voor de AWBZ en de ziekenfondsen. De vaststelling daarvan gebeurt door het kabinet.Tweede-Kamerlid Van Boxtel (D66) vindt dat er goed gekeken moet worden naar de kastekorten die zijn ontstaan. “Er moet gekeken worden of met een aantal maatregelen die nog op de rol staan doelmatigheidswinst gerealiseerd kan worden”.