Netto winst bij Atag aanzienlijk gestegen

AMSTERDAM, 14 FEBR. Atag Holding (kernactiviteiten keuken- en verwarmingsapparatuur en fietsen) heeft over 1995 een aanzienlijk hogere netto winst behaald. Het netto resultaat steeg van 16,6 miljoen naar 28,4 miljoen gulden.

De stijging is vooral toe te schrijven aan buitengewone lasten en baten: werd de netto winst over 1994 nog sterk gedrukt door buitengewone lasten van 9,7 miljoen, afgelopen jaar was er, door de verkoop van de verlichtingsactiviteiten een buitengewone bate van 2,3 miljoen. De netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening was met 26,1 miljoen een fractie lager dan de 26,3 miljoen over 1994. De winst per aandeel ging omhoog van 7,20 naar 11,51 gulden. Atag stelt een onveranderd dividend voor van 4,10 gulden in contanten of een nader vast te stellen percentage dividend in aandelen.

Atags omzet nam vorig jaar toe van 672,7 miljoen naar 801.7 miljoen, voornamelijk als gevolg van een aantal belangrijke acquisities. Het bedrijfsresultaat over 1995 daalde licht en ging van 49,8 miljoen naar 48,9 miljoen gulden. Door de overgenomen ondernemingen groeide het personeelsbestand fors: van 1.854 naar 2.666 medewerkers.

Als gevolg van de overnemingen van afgelopen jaar rekent de Atag-directie er op dat de omzet dit jaar om en nabij de 1 miljard gulden komt te liggen. Atag verwacht een voortgaande groei en een verbetering van het resultaat.

De nettowinstgroei van 70 procent en het optimisme werden op de effectenvloer beloond. De koers Atag sprong omhoog met 5,50 gulden op 114 gulden. Dat was meteen de hoogste tussentijdse notering van het jaar.

Atags fietsendivisie profiteerde met name van de anti-dumpingheffing van de Europese Gemeenschap. De import uit het Verre Oosten van goedkope fietsen liep daardoor terug, zo meldt de directie. De Europese fietsenmarkt handhaafde zich in het afgelopen jaar ongeveer op het niveau van 1994. De fietsentak, ofwel Atag Cycle Group, die zich vooral richt op de produktie van de duurdere tweewielers, boekte een omzetstijging van 4 procent. In Nederland en Frankrijk noteerde Atag terreinwinst. In september is de Duitse fietsenfabriek Hercules overgenomen. Dit bedrijf, de oudste nog bestaande fietsenfabriek ter wereld, werd gekocht van het Mannesmann-concern. De fabriek was volgens Atags president-directeur ir. J.B.Th. Manschot zeer produktie-georiënteerd en moest flink worden gereorganiseerd. De hele fabriek is daartoe enige tijd stilgelegd. Ongeveer de helft van het personeel (oorspronkelijk 335 man) is inmiddels vertrokken. Met Hercules heeft Atag (onder andere eigenaar van Batavus) een aantrekkelijke marktpositie (12 tot 13 procent marktaandeel) in Duitsland verworven.

Atag overweegt een kleine fietsenfabriek in China over te nemen om daar fietsen in het luxere segment te produceren.