Metaalbonden spannen geding aan tegen FME

ROTTERDAM, 14 FEBR. De vakbonden in de metaal spannen een kort geding aan tegen de werkgeversorganisatie FME-CWM. Met het advies aan de leden om zieke werknemers vanaf 1 maart niet langer automatisch het volledige loon uit te keren, pleegt de FME-CWM volgens de bonden contractbreuk.

De uitleg die de metaalwerkgevers geven aan de privatisering van de Ziektewet heeft tot felle reacties geleid. De overkoepelende werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich vanmorgen “volledig” achter het standpunt van de metaalwerkgevers geschaard. De Metaalunie, waarbij vooral werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf zijn aangesloten, keert zich juist publiekelijk af van de plannen in de grootmetaal. De vakcentrale FNV eist in alle komende CAO-onderhandelingen volledige loondoorbetaling bij ziekte. “Als het moet, zullen we daarvoor staken”, aldus CAO-coördinator L. de Waal. Ook staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) reageerde gisteravond fel. Hij noemde de opstelling van de FME-CWM “onbegrijpelijk” en “een beetje kinderachtig”. Linschoten, die vorige week pas na veel moeite de Eerste Kamer kon laten instemmen met zijn privatiseringsplannen, herhaalde dat de rechten van zieke werknemers hetzelfde zijn gebleven.

Op 1 maart wordt de huidige Ziektewet grotendeels afgeschaft. Vanaf dat moment krijgen zieke werknemers niet langer via de bedrijfsvereniging een Ziektewetuitkering van 70 procent, maar betaalt hun werkgever gedurende maximaal 52 weken ten minste 70 procent van het loon door. In vrijwel alle bedrijven is afgesproken dat werkgevers bij ziekte 100 procent van het salaris blijven betalen.

In de CAO voor de grootmetaal is deze verplichting iets anders geformuleerd: met de vakbonden is afgesproken dat de 200.000 werknemers in de grootmetaal de Ziektewetuitkering aangevuld krijgen tot 100 procent. Omdat de Ziektewet per 1 maart wordt afgeschaft, vervalt volgens de FME-CWM ook direct de plicht tot volledige aanvulling. Werkgevers in de metaal zouden vanaf dat moment zelf mogen beslissen of ze de werknemers ook een deel van de verzuimkosten laten dragen, bijvoorbeeld via een lagere uitkering of via het invoeren van wachtdagen.

Volgens de vakbonden (die hierin gesteund worden door staatssecretaris Linschoten) moeten de metaalwerkgevers zich houden aan de gemaakte CAO-afspraken. Pas in een nieuwe CAO, die officieel per 1 juni moet ingaan, zou eventueel een andere vorm van aanvulling ingevoerd kunnen worden. Door metaalwerkgevers te adviseren om al vanaf 1 maart andere maatregelen te nemen, roept de FME-CWM volgens de bonden op tot contractbreuk. Volgende week moet de rechter in kort geding uitmaken of dit het geval is.