Kamer houdt moeite met besteding van milieutoeslag

DEN HAAG, 14 FEBR. Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft - ondanks een brief van minister Wijers (Economische Zaken) - grote moeite houden met de besteding van de opbrengsten van de MAP-heffing: een milieutoeslag die burgers bovenop hun gas- en electriciteitsrekening betalen.

Dat bleek gisteren bij de indiening van een motie van PvdA, VVD en D66. De regeringsfracties uitten twijfel over de manier waarop de MAP-gelden tot dusverre door de energiebedrijven zijn gebruikt. Wijers zei in een reactie de motie te beschouwen “als een ondersteuning van mijn beleid”.

De zogenaamde Milieu Actieplan-toeslag (MAP) is een heffing van 0,5 tot 2,5 procent van de energierekening die sinds 1991 bestaat. De energiedistributiebedrijven moeten het geld van deze toeslag gebruiken om vermindering van energieverbruik en van de uitstoot van kooldioxide te bewerkstelligen, maar de opbrengst wordt ook aan andere doeleinden besteed.

De motie van de regeringsfracties volgt op een brief van Wijers waarin hij een toelichting heeft gegeven op het gebruik van MAP-gelden. Het VVD-Kamerlid Remkes die namens de regeringsfracties de motie heeft ingediend, wil de MAP niet afschaffen, maar veranderen waarbij niet alleen de energiedistributeurs maar ook de energieproducenten de (mede)zeggenschap krijgen over de MAP-gelden.