Duitsland houdt vast aan strikte drugspolitiek

BONN, 14 FEBR. Bij vorig jaar in Duitsland geconstateerde gevallen van drugsgebruik was, variërend naar soorten drugs, 58 tot 91 procent afkomstig uit Nederland.

De “liberale” Nederlandse drugspolitiek zou voor kanselier Helmut Kohl dan ook zeker een thema zijn op de Europese “drugstop”, waarvoor Kohl en de Franse president, Jacques Chirac, 7 maart naar Den Haag zouden komen. Dit heeft de Duitse parlementaire staatssecretaris Eduard Lintner (CDU, Binnenlandse Zaken) gisteren gezegd bij de aanbieding van zijn “drugsbalans” over 1995. Omdat de voorbereidingen voor de top moeizaam verlopen is overigens onzeker geworden of de conferentie door zal gaan.

Lintner, die als Drogenbeauftragter van de regering speciaal belast is met het toezicht op het drugsbeleid, nuanceerde zijn uitspraak overigens met de mededeling dat in Duitsland maar circa 5 à 6 procent van de drugsinvoer feitelijk door politie en douane wordt waargenomen. Uit Nederland afkomstige drugs worden daarbij weliswaar vaker geconstateerd maar de omvang van de illegale drugsinvoer langs de Balkan-route en via de zeehavens en het vliegveld Frankfurt is veel groter, zei hij.

Het aantal doden als gevolg van drugsverslaving is vorig jaar in Duitsland met 3,6 procent gedaald tot 1.565. Deze verlaging geeft een ontwikkeling over een wat langere termijn weer, in het recordjaar 1991 was het dodencijfer nog 2.125. Opmerkelijk is volgens Lintner dat in deelstaten met een stringenter anti-drugsbeleid, zoals Beieren, het dodencijfer sterker daalt dan in deelstaten met een liberalere aanpak en meer accent op vervangende methadon-programma's voor verslaafden, zoals Noordrijn-Westfalen. Aan die constatering verbond Lintner de verzekering dat de Duitse regering aan haar geldende restrictieve drugsbeleid blijft vasthouden. Zij zal bijvoorbeeld niet meewerken aan een, al dan niet oogluikend toegestane, praktijk waarbij softdrugs in coffeeshops of apotheken verkrijgbaar worden gemaakt, zei hij, zonder daarbij met zoveel woorden te wijzen op de komende “drugstop” in Den Haag.

Het heroïnegebruik in Duitsland neemt af, maar zogeheten “designer-drugs” als LSD en - vooral - xtc-pillen winnen snel terrein, in het bijzonder in de categorie van 18- tot 30-jarigen.

    • J.M. Bik