Doelgroepkanaal

Een doelgroepkanaal van een commercieel consortium dat er op rekent dat iedere kabelkijker daaraan gaat meebetalen. Te dol voor woorden.

Een en ander maakt duidelijk dat de huidige methode van aanbieden van programma's volslagen achterhaald is. Elk kanaal dat zich tot doel stelt een bepaalde doelgroep te bedienen hoort buiten een basispakket te vallen. En dat basispakket moet uitsluitend bestaan uit de drie publieke netten, waar we tenslotte al voor betalen door de verplichte omroepbijdrage.

Alle andere kanalen moeten slechts kunnen worden ontvangen als de kijker zich daarop heeft geabonneerd of als de aanbieder daar zelf voor betaalt. Dat is niet anders dan bij bij bladen en tijdschriften het geval is.

    • René van den Abeelen