Commerciële apen

Wij, de commerciële apen, zijn niet achterlijk maar briljant, zegt Willem van Kooten over de nieuwe sportzender (NRC HANDELSBLAD, 12 februari). Het is inderdaad briljant om enerzijds te stellen dat commercieel voetbal niet meer uit de publieke middelen moet worden gefinancierd en anderzijds het publiek 100 tot 140 miljoen gulden uit de zak te kloppen om naar datzelfde commerciële voetbal te kijken. Hoezo niet meer financieren uit publieke middelen?

Briljant zouden die apen zijn geweest als zij het voetbal kosteloos hadden aangeboden. Maar zonder die bijdrage kan die zender kennelijk geen winst maken; die winst moet dus door het publiek worden opgehoest.

Aangezien de consument er dan ook niet beter van wordt, kan het voetbal veel beter bij de NOS blijven die het voetbal en ons vele jaren goed heeftbediend door die sport, zonder winstoogmerk, professsioneel en voorzien van deskundig commentaar in onze huiskamer te brengen.

Overigens kan het publiek er voor zorgen dat het voetbal weer bij de NOS komt: gewoon niet kijken naar die commerciële zender. Dan is het met dit briljante idee van die apen vlug gedaan.

    • S. Boerhout