Brussel wil 'agressiever' handelsbeleid

BRUSSEL, 14 FEBR. De Europese Unie gaat haar handelsbeleid aanzienlijk aanscherpen. Veel agressiever dan in het verleden zal de Unie zich teweer stellen tegen handelsbarrières die Europese bedrijven van buitenlandse markten afhouden, met name in de Verenigde Staten en ook Azië.

De nieuwe handelsstrategie is verwoord in een document dat de Europese Commissie vandaag zal publiceren. Volgens Europees commissaris Sir Leon Brittan (handelsbeleid), een van de opstellers van het rapport, bestaat er in Europa een sterke neiging om zich veel “te defensief” op te stellen als het gaat om liberalisering en opening van exportmarkten. “Vrijhandel wordt al te vaak gezien als een uitnodiging aan buitenlandse ondernemingen om onze markten te penetreren, in plaats van een kans voor onze bedrijven om de export naar buiten Europa op te drijven,” aldus sir Leon gisteren in een toespraak in Parijs.

De Europese Commmissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat Europa in economisch opzicht volledig zal profiteren van de akkoorden die in GATT-verband zijn gesloten over handelsliberalisering, beloofde Brittan. Brussel zal niet aarzelen om zijn “handelspolitieke instrumenten” aan te scherpen. Brittan deed dan ook een beroep op de Europese industrie de Europese Commissie te informeren over moeilijkheden die zij ondervindt op buitenlandse markten.

In het verleden hebben met name Engeland en Nederland zich terughoudend betoond over een al te agressieve toonzetting.

Afgelopen december sloten de EU en de VS in Madrid een transatlantische akkoord. Daarin is afgesproken dat een onderzoek zal worden gedaan naar de voor- en nadelen van verdere afbraak van onderlinge handelsbelemmeringen. Volgens Brittan moet die studie worden aangegrepen om grotere toegeeflijkheid van Amerikaanse zijde af te dwingen.

Vorige week nog uitte de scheidende Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Stuart Eizenstat, scherpe kritiek op het Europese handelsbeleid. Door teveel te streven naar bilaterale oxvereenkomsten met andere regio's (Middellandse Zeegbied, Latijns-Amerika, Zuid-Afrika) zou de EU het systeem van multilaterale handelsovereenkomsten ondergraven. Bovendien verweet Eizenstat de EU dat zij onvoldoende of geen steun heeft gegeven aan Amerikaanse inspanningen om de markten in Japan en andere Aziatische landen open te breken.

Brittan wil ook dat binnen de WTO een studie wordt verricht naar het betrekken van sociale normen (zoals een verbod op kinderarbeid) bij internationale handelsverdragen. Eerder deze week ontkende Brittan berichten in de Britse media dat hij daarmee de Aziatische landen de loef wil afsteken en dat Europa de intentie heeft een sociaal dictaat op te leggen aan de rest van de wereld.

    • Wim Brummelman