BP in laatste kwartaal op verlies

Olieconcern British Petroleum heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar een verlies geleden van 166 miljoen pond sterling (418 miljoen gulden). De negatieve uitkomst is veroorzaakt door een al eerder aangekondigde eenmalige last van 667 miljoen pond (1,68 miljard gulden). Deze voorziening werd getroffen voor vermindering van de raffinagecapaciteit van het concern.

In het laatste kwartaal van 1994 boekte BP nog een winst van 411 miljoen pond (1,04 miljard gulden), bijna acht maal zoveel als in dezelfde periode van het jaar ervoor.

Over geheel 1995 daalde de netto winst als gevolg van de eenmalige last van 1,52 miljard tot 1,12 miljard pond (2,82 miljard gulden). Zonder die last zou een winststijging zijn ontstaan van 36 procent (2,01 miljard pond tegen 1,48 miljard pond).

De gepubliceerde cijfers zijn berekend op basis van vervangingswaarde, zodat winst of verlies op de olievoorraden buiten beschouwing blijft. Deze berekening geeft een beter beeld dan die met de historische kostprijs als basis. Op grond van deze rekenmethode daalde de jaarwinst van 1,58 miljard ook tot 1,12 miljard pond. Dat de winstcijfers volgens beide methoden zo dicht bij elkaar liggen, komt doordat de olieprijzen redelijk stabiel waren. Het kwartaalresultaat op basis van historische kostprijs sloeg, inclusief de bijzondere last, om van een winst van 382 miljoen in een verlies van 160 miljoen pond (4,03 miljard gulden).

Gisteren werd ook bekend dat de Europese Commissie aan BP toestemming heeft gegeven een samenwerkingsverband aan te gaan met Sonatrach in Algerije. De joint venture gaat zich bezighouden met de opsporing en winning van gas in het zuidwesten van Algerije. De Commissie is van mening dat de twee met de verkoop van het gas - gepland vanaf 2002 - in Europa geen dominante positie zullen verwerven. Waarschijnlijk worden Rusland en Noorwegen grotere marktpartijen als leverancier van gas.