Borst wil extra geld voor gezondheidszorg

DEN HAAG, 14 FEBR. Minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gaat het kabinet om extra geld vragen. De uitgaven voor volksgezondheid groeien veel harder dan in het regeerakkoord is aangenomen. Borst komt 600 à 800 miljoen gulden per jaar te kort en vindt dat er op zorg niet verder bezuinigd kan worden. Dit zegt Borst in een vraaggesprek met deze krant.

In het regeerakkoord wordt uitgegaan van een groei in de uitgaven voor gezondheidszorg van 1,3 procent per jaar. Borst zegt dat dit ten minste 2,3 procent per jaar moet zijn, een verschil van meer dan 600 miljoen gulden. Borst vindt dat het kabinet haar extra financiële ruimte moet geven. Ze doet een beroep op de mening van de kiezers, die gezondheidszorg eerste prioriteit vinden als het gaat om de verdeling van welvaartsgroei.

De minister waarschuwt voor 'Engelse toestanden' in de gezondheidszorg. Ze verbindt aan het vermijden daarvan haar politieke lot. “Als dergelijke toestanden in Nederland dreigen te ontstaan, dan doe ik niet meer mee.”

Verder blijft Borst, die coördinerend bewindspersoon voor drugsbeleid is, zich sterk maken voor het onder medisch toezicht verstrekken van heroïne en andere harddrugs. Het gaat daarbij om verslaafden waarbij de kans op afkicken verkeken is. Het pleidooi van Borst komt op het moment dat de president van Frankrijk te kennen heeft gegeven naar Nederland te komen om over het drugsbeleid te praten. Minister Borst verwerpt kritiek van onder meer Frankrijk en Duitsland op het Nederlandse drugsbeleid. Ze verwijst naar Zwitserland, dat in hulp aan verslaafden al veel verder gaat dan Nederland.

Borst wil dakloze verslaafden van de straat halen door het stichten van meer sociale pensions. Alleen al in het centrum van Amsterdam zouden er drie moeten bijkomen. De financiering zou moeten geschieden door gemeenten en rijk samen. Ook elders in Amsterdam en in het land wil Borst samen met gemeenten opvangcentra voor dakloze verslaafden creëren.