Amsterdam heel blij, Den Haag en Utrecht treuren

De gebieden die na Rotterdam in aanmerking zouden komen voor de vorming van stadsprovincies hebben verdeeld gereageerd op het intrekken van het kabinetsplan. Amsterdam is verheugd, Den Haag is zwaar teleurgesteld, Utrecht betreurt de gang van zaken.

Amsterdam. De gemeente Amsterdam reageert bij monde van wethouder Ter Horst (bestuurlijk stelsel) verheugd op de intrekking van het kabinetsbesluit inzake de stadsprovincie. Zij verwacht dat nu ook de opsplitsing van Amsterdam definitief van de baan is. “Maar daarmee zijn de problemen natuurlijk niet opgelost”, aldus Ter Horst die pleit voor een blijvende nauwe samenwerking tussen gemeenten in de regio.

Volgens de commissaris van de koningin in Noord-Holland, J. van Kemenade, is het idee van de stadsprovincie sinds gistermiddag “niet meer denkbaar”. Hij vindt het terecht dat het kabinet het wetsontwerp heeft ingetrokken, omdat een stadsprovincie zonder opgedeeld Rotterdam of Amsterdam “vraagt om problemen”. Evenals directeur W. van der Kolk van de Kamer van Koophandel is Van Kemenade voorstander van regionale samenwerking per onderwerp.

Den Haag. “Zwaar teleurgesteld” is de gemeente Den Haag over het intrekken van de kabinetsplannen. Maar een woordvoerder van B en W voegt er onmiddellijk aan toe dat het besluit niet hoeft te betekenen dat de stadsprovincie Haaglanden van de baan is. “De discussie over een referendum en een opdeling van Den Haag heeft hier nooit gespeeld.” Ook is volgens het college de noodzaak om te komen tot een stadsprovincie voor de centrumgemeente zeer groot, omdat Den Haag geen ruimte meer heeft voor woningbouw. En wat nu? “We weten wat de politici niet willen, maar we weten niet wat ze wel willen”, aldus de woordvoerder.

In oktober gingen de deelnemende gemeenten, met uitzondering van Wassenaar, akkoord met de taken en bevoegdheden van de stadsprovincie. Volgende maand zou de 'lex specialis' de inspraakprocedure ingaan. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland betreuren het dat de voorstellen het niet hebben gehaald en achten het “weinig zinvol” de voorbereidingen voor Haaglanden op de huidige voet voort te zetten.

Utrecht. Het Utrechtse college van B en W betreurt de gang van zaken rond de stadsprovincie in de Rotterdamse regio, maar wil nu niet inhoudelijk reageren op de kwestie. “De bal ligt nu bij de staatssecretaris en de minister en daar laten we 'm voorlopig liggen”, aldus een woordvoerder. Het Utrechtse college verwacht dat het binnen enkele weken in Den Haag wordt uitgenodigd om de ontstane situatie te bespreken. De 28 gemeenten in het Beraad Regio Utrecht (BRU) hebben met het kabinet afgesproken dat de samenwerking in het BRU op 1 juli van dit jaar wordt geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten of de vorming van een stadsprovincie is gewenst. Een opdeling van de stad Utrecht is nooit aan de orde geweest, aldus de woordvoerder. De provincie Utrecht heeft nooit een voorkeur gehad voor de vorming van een stadsprovincie als oplossing voor maatschappelijke problemen in de regio. “Wij laten ons niet afleiden door het besluit over Rotterdam, we gaan gewoon door met gesprekken over mogelijke vormen van samenwerking”, aldus een woordvoerder van de provincie.

Eindhoven. In Zuidoost-Brabant, waar ook sprake is van de eventuele vorming van een stadsprovincie, is verdeeld gereageerd op het niet doorgaan van de kabinetsplannen. De Eindhovense burgemeester R. Welschen blijft erin geloven, maar zijn collega W. van Elk in Helmond gaat ervan uit dat nu een grootschalige gemeentelijke herindeling de enige oplossing is. De Brabantse gedeputeerde W. van Beek gaat is ervan overtuigd dat een stadsprovincie in Zuidoost-Brabant van de baan is.

Enschede. De Regio Twente blijft geloven in de vorming van een mini-provincie. De regio betreurt het besluit van het kabinet om het wetsontwerp voor de vorming van de stadsprovincie Rotterdam in te trekken, maar dat is voor de Regio Twente geen aanleiding het voorbereidingsproces te staken.