Van Ommeren verkleint belang in droge lading

ROTTERDAM, 13 FEBR. Van Ommeren (transport en tankeropslag) vermindert zijn belang in het vervoer met een droge lading. De onderneming verkoopt het meerderheidsbelang (51 procent) in de rederij Van Ommeren Shipping aan investeringsmaatschappij NeSBIC Groep, onderdeel van Fortis, en het management van Van Ommeren Shipping. De andere 49 procent blijft in handen van Van Ommeren. Tegelijk koopt Hvide Van Ommeren, waarin de Rotterdamse onderneming een belang van 25 procent heeft, vijf Amerikaanse produktentankers. Hvide Van Ommeren is een joint venture tussen de Nederlandse concern en het Amerikaanse Hvide.

Bij Van Ommeren Shipping werken 310 mensen, waarvan 240 mensen aan boord van schepen. De omzet van dit winstgevende onderdeel, met vestigingen in Rotterdam, Singapore, Londen en Starnford, bedraagt ongeveer 275 miljoen gulden. De voorgenomen transactie heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid.

De verkochte divisie exploiteert een vloot van negen schepen met een draagvermogen van 40.000 à 45.000 ton. Zes daarvan zijn volledig eigendom, drie voor een gedeelte. Eind vorig jaar was tweederde deel van de vloot voor meer dan een jaar verhuurd. Ook heeft Van Ommeren Shipping een groot aantal schepen ingehuurd. Eind vorig jaar waren dat er 22 met in totaal 700.000 ton draagvermogen.

De overdrachtprijs van Van Ommeren Shipping is gebaseerd op de boekwaarde van de schepen per eind 1995. Door de transactie vermindert het door Van Ommeren geïnvesteerde vermogen met ongeveer 80 miljoen gulden. Het bedrijf denkt dat de desinvestering positief bijdraagt aan de winst per aandeel.

Met de aankoop van vijf produkttankers door Hvide Van Ommeren is een investering van 240 miljoen dollar gemoeid. De investering wordt voor 87,5 procent gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Van Ommeren steekt zelf ongeveer 10 miljoen dollar in de bouw van deze schepen. De tankers worden gebouwd door Newport News Shipbuilding, die de schepen in 1998 oplevert. Hvide Van Ommeren zet de tankers in voor het vervoer van schone olieprodukten tussen Amerikaanse havens. Dergelijk vervoer is voorbehouden aan schepen die onder de Amerikaanse vlag varen, zoals Hvide Van Ommeren.